ضرب المثل روی یک پا مرغ است


به قول معروف مرغ یک پا دارد


ضرب المثلی می گوید که مرغ یک پا دارد: کسی که حرف های بی منطق و بیهوده بزند و لجبازی بر حرفش اصرار کند، می گوید مرغش یک پا دارد.

داستان ضرب المثل مرغ یک پا دارد

می گویند روزی ملانصرالدین در مورد تقسیم آن غذا افکار مختلفی به سر می برد. بوی خوش غذا کار خودش را کرد و ملا نصرالدین دیگر نتوانست قدمی بردارد. درب غذا را برداشت و پای مرغ را برید و گاز گرفت. لب و دهانش را پاک کرد با خود گفت: چه کار کردم؟ حال اگر خط کش بپرسد مرغ کروم چه شده است، چگونه پاسخ دهم؟ کاش می توانستم برگردم و فردا او را با یک مرغ پخته دیگر ببینم. کمی فکر کرد و تصمیم گرفت همان مرغ را به حاکم بدهد.

اطراف مرغ را روی قسمت کنده شده سبزی ریخت و به راه افتاد. به خانه حاکم رسید. وی از ورود به شهرشان استقبال کرد و برای او آرزوی سلامتی کرد. بعد گفت: همسرم آشپز خوبی است از او خواستم برایت مرغ بپزد.

حاکم از محبت مولی نصرالدین و همسرش تشکر کرد و درب سینی را برداشت و در نگاه اول متوجه شد که مرغ یک پا در سینی است. حاکم خندید و گفت: حتما همسرت ران مرغ خورده تا مطمئن شود غذا خوشمزه است. ملا نصرالدین نمی دانست چه بگوید. ناگهان از پنجره اتاقش نگاهش به غازهای کنار حوض خانه حاکم افتاد که روی یک پا ایستاده بودند. با اطمینان خندید و گفت: نه آقا. او آشپز خوبی است و مجبور نیست غذا را امتحان کند.

بیشتر بخوانید  سید مجید بنی فاطمه مداح معروف کیست ؟ + عکس و فیلم

حاکم گفت: پس مرغی که برایم آوردی چرا یک پا دارد؟ ملا نصرالدین خندید و گفت: همه جوجه های شهر ما یک پا دارند. لطفاً از این پنجره به غازهای خانه خود نگاه کنید. همه روی یک پا ایستاده بودند حاکم به غازها نگاه کرد. در همین حین یکی از کارکنان خانه با چوب غاز به دنبال او رفت تا آنها را به لانه خود ببرد.

غازها به طرف لانه دویدند، حاکم به مولی نصرالدین گفت: می بینی دو پا دارند. ملا نصرالدین گفت: اولاً اگر با آن چوب دنبالت می‌آمدند، علاوه بر دو پایی که داشتی، هر دو پایت را قرض می‌دادی و فرار می‌کردی، و ثانیاً این مرغ را در حالی که به سلامت استراحت می‌کرد و فقط یک پا داشت، گرفتم. پا. . حاکم متوجه شد که زبان ملانصرالدین را تحمل نمی کند، به عصای خود گفت: این مرغ را با یک پا به خانه ببرید تا با زن و بچه ام غذا بخوریم.

از آن به بعد به کسی گفته می شود که سخنان غیرمنطقی و بیهوده به زبان می آورد و لجاجت بر سخنان خود پافشاری می کند: “مرغ یک پا دارد”


جداکننده خط

ضرب المثل آتار هفت شهر عشق شد یعنی چه؟

ضرب المثل در بقالی کجا رفت؟

ریشه و معنی ضرب المثل هفت خطی از کجا آمده است؟

خر ما دم نداشت یعنی چی؟


دیدگاهتان را بنویسید