آیا گیاه هم عرق می کند؟ تفاوت شبنم و تعرق در گیاهان!


در انتهای باغ، کنار بوته های کدو تنبل، آتشی روشن کردم. به اطراف فانوس دریایی نگاه کردم و خواستم چشمان درخشان عنکبوت ها را ببینم.
ناگهان متوجه لکه های منظم و روشن روی برگ های کدو شدم. نزدیکتر رفتم و نور چراغ روی برگها را گرفتم. قطرات آب لبه های برگ ها را پوشانده بود. آن شب وقت آبشار بود و سطح زمین خیس به نظر می رسید. همانطور که به قطره های آب روی لبه برگ ها خیره شدم، عرق چهره ام افت کرد.

عرق کردن گیاه چیست؟

گیاهان، مانند انسان و سایر موجودات، به دلیل ارتباط آنها با آب و دمای محیط، عرق می کنند. در طی این تبادل محیط، آب به طرق مختلف حرکت می کند. آبی که از گیاه خارج می شود بخار آب گیاه یا گاز تعرق نامیده می شود و به طرق مختلف از سطح گیاه خارج می شود. شواهد علمی نشان می دهد که بیشتر بخار آب از دریچه های هوا در سطح برگ خارج می شود، اما در موارد دیگر، سلول های بنیادی ساقه های چوبی و کوتیکول های نازک مسئول تعرق در گیاهان هستند.
تعرق گیاهان به دلیل پتانسیل آب موجود در برگ ها به پتانسیل آب از ریشه انجام می شود. هر بار که پتانسیل آبی برگ به حداکثر می رسد (حدود ظهر)، سرعت و شدت جریان آب از ریشه به برگ افزایش می یابد.


تعریق در گیاهان

اهمیت تعریق در گیاهان

تعرق به گیاهان کمک می کند تا به دمای مناسب برسند. بر این اساس سطح برگها سردتر می شود و املاح آب در تمام قسمتهای گیاهان بویژه در برگها جاری می شود. عرق کردن همچنین به بهبود فتوسنتز و تنفس گیاهان کمک می کند.

بیشتر بخوانید  آدرس و شماره تلفن مراکز معاینه فنی در شوشتر

تعرق در گیاهان بیابانی چگونه است؟

تعرق تابعی از اکوسیستم است که حداقل نیازها را داشته باشد، اما تعرق در گیاهان بیابانی به حداقل می رسد. اگر این فرآیند شبیه گیاهان بود منجر به مرگ این دسته از گیاهان می شد.
لازم به ذکر است که 90 درصد آب جذب شده توسط گیاهان به صورت تعرق و تنها 5 تا 10 درصد از مصرف واقعی گیاه مصرف خواهد شد. در برخی صنایع برای جلوگیری از مصرف آب دمای محیط را پایین نگه می دارند تا گیاه زیاد عرق نکند.
هیدراتاسیون – یا سوراخ آب – عملیات دیگری است که به دلیل فعل و انفعال آب در گیاهان در شب که هوا سردتر است رخ می دهد. در این عملیات آب و املاح اضافی همیشه از دهانه آب خارج می شود.


تفاوت شبنم و تعرق گیاه


تعرق در گیاه چیست؟

آیا تا به حال متوجه شده اید که قطرات آب روی خیار یا کدو سبز نصف شده تشکیل شود؟ تعریق نیز مشابه این مثال است و در اثر فشار ریشه اتفاق می افتد و از آنجایی که در گیاهان آوندی سوراخ های آب در سلول محافظ دارای دهانه ای برای باز یا بسته شدن نیست، آب به صورت مایع خارج می شود.

تفاوت بین شبنم و تعرق گیاه چیست؟

عرق نیز با شبنم متفاوت است، عمل شبنم یا شبنم در اثر عمل میعانات یا بخار آب موجود در هوا به صورت قطرات روی سطح برگها که اندامهای سردتر گیاه هستند، ایجاد می شود.
عرق کردن در گیاهان سالم اتفاق می افتد، اما اگر نمک های معدنی یا کودهای شیمیایی بیش از حد به خاک اضافه شود، باعث سوختگی لبه های برگ می شود.

بیشتر بخوانید  شعب بانک اقتصاد نوین در ایلام به همراه آدرس و تلفن


دیدگاهتان را بنویسید