تدوین سند استراتژی کلید خوردبا سرپرستی مدیر کل و اعضای هیات مدیره، 8 کارگروه تدوین سند راهبردی در حوزه های مختلف با ماموریت شناسایی مشکلات اساسی و ارائه راهکار برای برون رفت از وضعیت موجود و آوردن بانک فعالیت خود را آغاز کردند. در مدت زمان کوتاهی به نقطه مورد نظر برسد.

اعضای این کارگروه ها با ارائه گزارش ها و راهکارهای برون رفت از چالش ها برای رسیدن به هدف نهایی و تبدیل بانک به سازمانی با ثبات تلاش خواهند کرد و سند راهبردی را در سه مرحله عبور از وضعیت موجود، رسیدن به وضعیت مطلوب و ایده آل ایجاد می کنند. . .

تدوین سند راهبردی با هدف عملیاتی کردن آن آغاز شد تا ترازنامه بانک در بازه زمانی معین به وضعیت مناسب و قابل قبولی برسد و هدف نهایی «ایجاد سود پایدار و باکیفیت برای با توجه به درخواست بانک مرکزی و ادامه روند سودآوری از وضعیت موجود خارج شویم.»

روابط عمومی بانک دی

بیشتر بخوانید  آیا سن بازنشستگی در ایران افزایش می یابد؟

دیدگاهتان را بنویسید