پیش‌بینی رشد ۷۱ درصدی فروش بیمه تعاونپیش بینی هیأت مدیره تعاونی های بیمه در بودجه مصوب 1401 این است که درآمد ناخالص حق بیمه این شرکت از 8 هزار و 393 میلیارد و 193 میلیون ریال در سال گذشته با جهش 69 درصدی به 14 هزار و 199 میلیارد و 72 میلیون ریال برسد. این اهداف نشان می دهد که مدیران و شبکه فروش بیمه تعاون در سال جاری وارد رقابت شدیدی در بازار بیمه شده و مصمم به افزایش تدریجی جایگاه این شرکت هستند.

این گزارش می افزاید: تعاونی بیمه پیش بینی کرد میزان حق بیمه تولیدی شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته 71 درصد بیشتر باشد. بیانگر پیش بینی عملکرد بیمه ای این شرکت در سال 1401 است.

تغییرات چشمگیر در خانواده بیمه تعاونی

دستیابی به سهم بیشتر بیمه تعاون در بازار بیمه البته با تغییرات درون خانواده ای این شرکت همراه خواهد بود چرا که پیش بینی می شود در سال جاری تعداد کارکنان این شرکت از 320 نفر به 1400 نفر به 360 نفر افزایش یابد. از 35 به 42 شعبه تعداد نمایندگی ها از 916 به 1500 و تعداد کارگزاری ها از 839 به 1000 واحد افزایش می یابد.

البته یونس مظلومی قصد دارد سیاست انضباطی تری را در هزینه های شرکت اعمال کند چرا که رشد هزینه های شرکت در سال جاری حدود یک هزار و 267 میلیارد و 189 میلیون ریال برآورد شده است که نسبت به سال گذشته رشد 35 درصدی را نشان می دهد.

ارتقای کیفیت ریسک در بیمه تعاون

بررسی دنیای بیمه نشان می دهد که از کل حق بیمه تعاونی ها در سال گذشته 21 درصد به بیمه سلامت، 36 درصد به بیمه شخص ثالث، 9 درصد به بیمه خودرو و 14 درصد به بیمه عمر اختصاص داشته و سهم سایر رشته ها نیز بوده است. 20 درصد اما امسال ترکیب پرتفوی بیمه ای شرکت با ریسک کمتری همراه خواهد بود. تخمین زده می شود که سهم بیمه سلامت در سال جاری به 18 درصد، بیمه شخص ثالث 36 درصد، بیمه خودرو حدود 1 درصد کاهش یابد و سهم بیمه عمر به 19 درصد برسد که این امر باعث افزایش نرخ خواهد شد. اشتراک گذاری. مناطق دیگر در 19٪ .Bio.

بیشتر بخوانید  آیین پاسداشت حماسه ملت ایران

چشم انداز سرمایه گذاری در بیمه تعاونی

چشم انداز سرمایه گذاری در بیمه تعاونی در سال 1401 بر اساس مفاد آیین نامه شماره 1401 است. مصوب 97 شورای عالی بیمه و هیات مدیره این شرکت در سال آینده در زمینه هایی مانند حفظ منافع بیمه گذاران، پرهیز از سفته بازی، استفاده بهینه سرمایه گذاری کند.

بیمه

دنیای بیمه

دیدگاهتان را بنویسید