نمایشگاه تراکنش استانبول در مجتمع نمایشگاهی اوراسیا استانبول برگزار می‌شودآنچه دیگران می خوانند:

در این رویداد بزرگ فناوری های مالی، بیش از 50 کشور از سراسر جهان محصولات و راه حل های جدید خود را ارائه خواهند داد.

برای اطلاعات بیشتر به بروشور بالا مراجعه کنید یا به www.transaction.events مراجعه کنید.