معنی و داستان ضرب المثل میخ آهنی در سنگ نیست


معنی ضرب المثل این است که میخ آهنین را به سنگ نکوبید


ضرب المثل ها میخ آهنی در سنگ نمی روند: این تمثیل زمانی به کار می رود که شخصی نه تنها با دیگران مشورت نمی کند، بلکه در هنگام مشورت، توصیه های دیگر را نیز نادیده می گیرد. وقتی به کسی تذکر می دهی کار خودش را می کند!

یعنی فلانی آنقدر نادان است و سرش مثل سنگ سخت است که هیچ نصیحتی وارد آن نمی شود!

به طور کلی فرد با شنیدن ساعت ها دوباره کار خود را انجام می دهد.

حکایت ضرب المثل با میخ آهنی به سنگ نمی رود

کاروان ایرانی که به یونان رفته بود پس از اتمام کار به ایران بازگشت. در آن زمان مردم در میان راه و پشت کوه به کاروان ها کمین کردند و در فرصت مناسب به آنها حمله کردند و اموال و احشام آنها را غارت کردند.

در میانه راه تعدادی از دزدان کاروانی را دیدند و در گوشه ای پنهان شدند. به محض نزدیک شدن کاروان به آنها حمله کردند و تمام اموالشان را مصادره کردند. یکی از کاروانیان که مردی خردمند بود رفتار و حرکت دزدان را مشاهده کرد. کاروانیان از او کمک خواستند و گفتند:

ای شیخ! تو بزرگ ما هستی و حرفت دل همه را آرام می کند. لطفا با دزدها صحبت کنید و آنها را متقاعد کنید که اموال ما را به ما بدهند.

حکیم خندید و گفت: اینها جاهلند و اگر ما رحم می کردیم و با آنها صحبت می کردیم مفید بود که به مردم رحم کنیم و اموال مردم را غارت نکنیم. نصیحت هیچ تاثیری روی این افراد پست ندارد. سپس فرمود: میخ آهنی در سنگ نزنید.

از آن زمان تا به امروز ضرب المثل میخ آهنین در سنگ به کار می رود که: هر چقدر هم بخواهی به ناآگاه نصیحت کنی، در او اثر نمی گذارد!

بیشتر بخوانید  متن آهنگ شاد بختیاری آهای گل از پویان مختاری


جداکننده خط

ضرب المثل آتار هفت شهر عشق شد یعنی چه؟

خر ما دم نداشت یعنی چی؟

این که ضرب المثل همه را متمایز نمی کند یعنی چه؟

ضرب المثل در بقالی کجا رفت؟


دیدگاهتان را بنویسید