مختار چه نسبتی با امام حسین داشت

رابطه مختار با امام حسین چگونه بود؟ دایی مختار در مختارنامه – ایران چطور؟


رابطه مختار با امام حسین چگونه بود؟ عموی مختار در مختارنامه و جریه خواهر مختار کیست؟

مختار فرستاده امام حسین (علیه السلام) بود و تا شهادت مسلم با او همکاری داشت، سپس عبیدالله بن زیاد او را زندانی کرد، بنابراین در روز عاشورا در کربلا حضور نداشت.

مختار د علیه حاکم کوفه قیام کرد و در قیام او عاملان زیادی کشته شدند. مختار پس از 18 ماه حکومت به دست مصعب بن زبیر کشته شد. قبر منسوب به او در کنار مسجد کوفه و نزدیک قبر مسلم بن عقیل قرار دارد.

حسن بن علی و رفتن او به مدائن که حاکم آن است عمو مختار شروع شدن مختار عمو به او زنگ می زند.

خطا: محتوا محفوظ است!!