قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ – ایران چطورقیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه 29 مرداد 1401 – ایران چطور
قیمت فعلی لیر ترکیه 20 مرداد 1401 قیمت لیر ترکیه امروز چگونه در گروه اقتصادی ایران بمانیم

قیمت هر لیر ترکیه هم اکنون 1730 تومان است

خطا: مطالب رزرو شده است!!

vpDiscuz