قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ – ایران چطور

قیمت لیر ترکیه امروز پنجشنبه 29 مرداد 1401 – ایران چطور


قیمت فعلی لیر ترکیه در حال حاضر 20 مرداد 1401 قیمت لیر ترکیه امروز چگونه با گروه اقتصادی ایران بمانیم

قیمت هر لیر ترکیه هم اکنون 1730 تومان است

خطا: محتوا محفوظ است!!