فال انبیا امروز | دعاهات به لطف خدا مستجاب شد! | از این معجزه خدا غافل نشو + تفسیر دقیق


فال انبیا، فالی است که می‌تواند به ما امید و انگیزه دهد. این فال نشان می‌دهد که خداوند همیشه مراقب ماست و بهترین‌ها را برای ما می‌خواهد. فال انبیا، می‌تواند به ما کمک کند تا تصمیمات درستی در زندگی بگیریم.

فال انبیا الهی، حضرت ابراهیم :

✜ چو آمد نام ابراهیم (ع) در فال ✜

✜ به سامان می رسد ، کار تو امسال ✜

✜ رضایش را بدست آور، به هر حال ✜

✜ بکن، شرکانه لطف خداوند ✜

ای صاحب فال! این نیّت که کرده ای به غایت خوبست و از غم رها گردی . قومی حاسد تو بودند،حق تعالی از فضل خود تو را از شرّ شان نگاه داشت و باید که به طاعت و عبادت مشغول با شی و حق تعالی در روزی به روی تو بگشاید و فرزند قابلی روزی تو خواهد بود . تو را چشم زخمی رسیده ، اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می خواهد بدان می رسی . روز جمعه بر تو میمون و مبارک باشد،اما روزهای دیگر در میان خصومت مرو تا آنکه به سلامت باشی و اگر غایبی داری خبر خوش بشنو . انشاء الله .

فال انبیا الهی، حضرت اسماعیل :

✜ چو اسماعیل (ع) به فال تو درآمد ✜

✜ میان همگان گردی سرآمد ✜

✜ مشو، از فرط بیکاری تو مایوس ✜

✜ که می یابی تو کاری پردرآمد ✜

ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی . ای عزیرم صبح و شام عبادت و طاعت خداوند کن و مردم را از خودت خوشنود ساز، و رنجی بر پای تو رسیده بود که اکنون بهتر شده ، و بر پشت خود و پا و پهلویت نشانی داری که آن نشانه نیکبختی است . به تو از مردی کوتاه قد فایده رسد و زنی هست که شب و روز تو را دعا می کند و به واسطه دعای او خدا تو را حفظ می نماید و از برکت دعای آن زن است که عمر تو دراز می شود و به مراد دل برسی. ان شاء الله.

فال انبیا الهی، حضرت الیاس :

✜ چو در فال تو آمد نام الیاس (ع) ✜

✜ مکن خود را با بیگانه مقیاس ✜

✜ اگر خواهی شکوه و منصب و جاه ✜

✜ مکن در خودریال حقارت هرگز ✜

 

ای صاحب فال مژده باد تو را که آن قصد و آرزویی که سالها در دل داری به زودی به تو می رسد ان شاء الله . باید که شکر کنی ، سفری در پیش داری که از آن نفع بسیار به تو خواهد رسید و زود به سلامت برمی گردی و اگر نیت پیوند داری بدون مشورت عمل نکن که پشیمان شوی و خدای تعالیتو را حج روزی کند و زیارت پیغمبر (ص) دریابی . روز شنبه و پنجشنبه برای تو مبارک است و کاری که می کنی راست می آید و تندی مکن و صبر کن که کارها به صلاح تو آید اما چون ماه نو بینی بر روی خوش صورت نگاه کن تا بر تو خوش بگذرد و چیزی از غیب به تو برسد که روشنایی تو می باشد و از جائی که امید نداری به مراد دل برسی انشاء الله تعالی . از حال همسایه ها پرسش کن و اگر حاجتی داری انجام ده.

فال انبیا الهی، حضرت ایوب :

✜ چو رد فال تو آمد نام ایوب (ع) ✜

✜ تو داری در سر خود فکر آشوب ✜

✜ تحمل، باید اندر این حکایت ✜

✜ وگرنه می شوی رسوا و مغلوب ✜

حضرت ایوب (ع)

ای دارنده ی فال بدان چیزی از دست تو رفته است و به علت فقدان آن غم میخوری اما عاقبت کار را نمیدانی ، اگر صبر کنی ب ههر امیدی که داری خواهی رسید پس در خلوت با خدا باسش که عاقبت به خیر خواهی بود . در این چند روزه آینده به سعادت خواهی رسید اگر قصد سفر داری بکن که نیکست . روزهای شنبه و پنج شنبه برای تو خوبست تا به مقصود برسی . اگر نیت عقد قرار دادی داری دست نگهدار که بد است و خودت را به زحمت نیانداز که ستاره ای نحس در طالع تو میبینم .صبر کن و صدقه بده تا آنچه از خدا طلب میکنی بدست آوری . از طرف شخصی کار شما رونق میگیرد و از او بزرگی و راحتی خواهی یافت و امور به مراد دل تو شود. به چیزی که در انتظار آن هستی خواهی رسید انشا الله

فال انبیا الهی، حضرت آدم :

✜ شود اوضاع مطلوبی فراهم ✜

✜ چو در فال تو آمد نام آدم(ع) ✜

✜ که اوضاع تو را می پاشد از هم

✜ ولی، از فکر شیطان برحذر باش ✜

ای صاحب فال بدان و آگاه باش که ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگار و آنچه را خواسته ای بر تو ارزانی

اشته است، پس شکرانه نعمت بجای اور و در هرکاری بخدا توکل کن و از مکر شیطان و شیطان صفتان بپرهیز و با مردم دانا درآمیز و از نزاع

و جدل بگریز و از تولید نسل زیادتر دو فرزند خودداری کن که هرجا حاجتی داشته باشی با استعانت از ذات پروردگار دانا و توانا، برآورده می شود. انشالله.

بیشتر بخوانید  واکنش ایران به اقدام آمریکا در جلوگیری از میزبانی ایران برای اجلاس سازمان بین‌المللی دریانوردی

فال انبیا الهی، حضرت خضر :

✜ چو در فال تو آمد نام حضرت خضر (ع) ✜

✜ بیابی نزد مردم عزت خض ✜

✜ ولی با عزت و جاهی که یابی ✜

✜ بجا آور به هر جا حرمت ✜

ای صاحب فال بشارت باد بر تو که در دولت به روی تو باز گردیده است و بعد از این شاد و خرم خواهی شد و کارت رونق خواهد گرفت سفری در پیش داری که حاجت تو را روا کند ،از دیدار دوستان محبت پیدا شود و تو را یاری کنند . زنهار راز دل خود را به کسی نگو شخصی دشمن تو است و تو را ناراحت میکند اما تو با کسی دشمنی نداری خاطر آشفته مکن تا صدمه از کسی نبینی . روزها ی شنبه و پنج شنبه بر تو مبارکست دل در آرزوی چیزی بسته ای که به زودی میسر شود و به مراد دل برسی و حاجت روا گردی . دعای چشم زخم با خود نگه دار تا از شر دشمنان در امان باشی انشا الله

فال انبیا الهی، حضرت داوود :

✜ چو در فال تو آمد نام حضرت داوود (ع) ✜

✜ به دولت می سری ای جان من زود ✜

✜ به دولت، می رسی آن سان که خواهی ✜

✜ به شرط آنکه دل بندی به معبود ✜

ای صاحب فال! بشارت باد تو را که بر سه قوم مهتری کنی و جمله در فرمان تو باشند. این چند روزه در اندوه بودی صبر کن و خود را نگه دار و راز با کسی مگو . امسال رنجی به تو رسیده است و خدا تو را نگاه داشت و به خیر گذشت . تا چند روز دیگر خشنود می شوی و اگر غایبی داری خبر او می رسد و کارها به مراد تو خواهد شد ان شاء الله . در نماز کوشا باش و از مردم پست و گناهکار دوری کن.

فال روزانه انبیا، حضرت ذوالقرنین :

شما فردی با همت و اراده هستید اگر از این استعداد استفاده کنید به توفیقات خوبی دست می یابید در زندگی شما سفرهای دور دیده می شود با خطرهایی در زندگی مواجه میشوید افراد زیادی مطیع شما یا تحت پوشش شما قرار خواهند گرفت ، سفر حج را در طالع دارید اگر قصد جهانگردی دارید اقدام کنید کارهای سخت برای شما اسان میشود آنچه را که مقصود دارید اگر مصلحت باشد انجام خواهد شد از جانب عده ای خطری شما را تهدید میکند که به یاری خدا رفع خواهد شد

فال روزانه انبیا، حضرت ذوالکفل :

به نظر میرسد شخصی صبور و بردبار باشید به دیگران وعده های زیادی میدهید مراقب باشید که به آنها عمل کنید اگر وکیل یا قاضی هستید با مردم به عدالت رفتار کنید و حق مظلوم را از ظالم بگیرید کاری را که مقصود دارید انجام دهید در ان موفق خواهید شد یک شخص بدخواه پی اغفال شماست مراقب او باشید ، ممکن است مدتی به خاطر انجام کاری مجبور باشید مخفی شوید یا در تنهایی زندگی کنید . ممکن است شخص صاحب نامی از شما حرف شنوی پیدا کند او را به عدالت با مردم دعوت کنید خواهد پذیرفت . چیزی را که منتظرش هستید اتفاق می افتد

فال روزانه انبیا، حضرت زکریا :

✜ زکریا (ع) اگر آمد به فالت ✜

✜ به شادی طی شود هر ماه و سالت ✜

✜ به شادی طی شود هر ماه و سالت ✜

✜ کزان آسوده می گردد خیالت ✜

ای صاحب فال ! در کار خود شتاب کن که آن کار شیطان است و عاقبت پشیمان خواهی شد . اما بشارت باد تو را که به دولت خواهی رسید واز جهت فرزند شاد شوی و قدم او بر تو مبارک است. هیچ غم مخور و یک دل باش . نگرانی داری ولیکن در دل خود غم راه مده که کارهایت زود اصلاح شود واگر غایبی داری زود به تو رسد و امسال بر تو مبارک می باشد و تو را سفری در پیش است که در آن خیر بسیار بینی. روز چهارشنبه هر چه از درگاه خدا طلب نمائی به توارزانی دارد انشاء الله و قرآن زیاد بخوان که عاقبت بخیر خواهی شد. انشاء الله.

فال روزانه انبیا، حضرت سلیمان :

✜ سلیمان (ع) چون که در فال تو آمد ✜

✜ فزونی یابد اموال تو از حد ✜

✜ اگر خواهی که در دولت بمانی ✜

✜ برون کن از سرت اندیشه بد ✜

ای صاحب فال ، اگر در فکر جمع مال و دولت بی زوال هستی ،بدان که با استعانت از ذات پروردگار بیهمتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه میخواهی ، خواهی رسید،چون کرم خداوند بیش از آنست که در تصور آید.

به کرم یزدان پاک دل خوش دار و از اندیشه بد و پندارهای ناصواب پرهیز کن که خداوند با پرهیزکاران است و تو را از لغزش ها مصون خواهد داشت ، انشاءالله…

فال روزانه انبیا، حضرت شعیب :

✜ شعیب (ع) آمد، چو در فال تو ای دوست ✜

✜ بدان فال تو بی اندازه ، نیکوست ✜

✜ مشو غافل تو از لطف خداوند ✜

✜ که هر نیک و بدی اندر ید اوست ✜

ای صاحب فال! بدان که چنین می بینم با کسی پیوندی خواهی داشت واز آن نفع بسیاری به تو می رسد و کار تو خوب خواهد شد؛ چند روزصبر کن و شتاب مکن . بعضی از مردم با تو دشمن اند، اما ظفر نخواهند یافت ودر نماز کاهلی مکن و صدقه بده و آن را فراموش نکن که حق تعالی آفتها از تو بگذراند واز جهت زن، غم مخور که کار به مراد رسد و تو را فرزندی باشد که قدمش مبارک است . باید که تو راز دل خود را به کسی نگویی تا کارت بالا گیرد و نصرت یابی و اگر غایبی داری خبر خوشی به تو می رسد؛ چنان که شادمان شوی . انشاء الله.

بیشتر بخوانید  نیلوفر پارسا برای بار دوم ازدواج کرد

فال روزانه انبیا، حضرت صالح :

✜ چو در فال تو آمد،نام صالح (ع) ✜

✜ مصون ، مانی ، تو از ترفند طالح ✜

✜ ولیکن، مصلحت در بی خیالیست

✜ که باشد بهترین نوع مصالح ✜

ای صاحب فال ،عده ای (طالح) مردانی بدکار و تبهکار با ترفند یعنی: مکر و حیله و تزویر،قصد فریب تو را دارند که بهتر است بی خیال باشی و بروی خود نیاوری که به لطف عنایت پروردگار.کاری از پیش نمی برند و بتو گزندی نتوانند زد و تو از مکر آنها مطلع می شوی و آنها رسوا می شوند ، توکل به خدا کن و در گانتخاب دوست دقت کن ، و به هرکس زود اعتماد مکن و راز خود را با کسی مگو ، تا موفق و کامکار باشی،انشاءالله

فال انبیا آنلاین، حضرت عیسی :

✜ چو در فال تو آمد نام عیسی (ع) ✜

✜ شود آسوده فکرت از غم ✜

✜ مقامی برتر از افسانه یابی ✜

✜ اگر باشی تو هم از قوم ترس ✜

ای صاحب فال ! بدان و آگاه باش با این نیت که داری از غم خلاص شوی و عمرت دراز باشد و کارت بالا گیرد و دشمنانت مقهور گردند و هر روز عزت یابی . با آدم خوب همنشینی کن و سفری در پیش داری برو که نیک است و نعمت بسیار یابی . هیچ غم مخور که خیانت در دل تو نیست و از برکت دعای پدر و مادر حق تعالی تو را نگه می دارد و اگر کسی در غربت داری به زودی برسد با دولت و سعادت و امسال بر تو مبارک باشد و بر دشمن ظفر یابی و هر نیت که داری خوب است به مراد دل برسی . در نماز اول وقت کوشا باش.

فال انبیا آنلاین، حضرت لقمان :

به نظر میرسد شخصی متواضع با حکمت و درستکار هستید . اگر گرفتار صدمه و یا مشکلی هستید خیر است و حکمتی در آن میباشد . چیزی را که از دست داده اید دوباره به دست می آورید اگر قصد ازدواج دارید خیر است انجام دهید ولی قبلا از فهم و دانایی و سلامت عقل او مطمئن شوید از مشکلی که دارید رها میشوید باید به خداوند توکل و توسل کنید چشمتان نباید به دنبال مال مردم باشد در ضمن کینه توزی نکنید تا از سلامت برخوردار باشید اگر کسی به شما بدی کرد او را ببخشید . از این راه به عزت میرسید ، اگر با تفضل به خدا به مقاصد و اهداف عالی خود برسید نام نیکی از شما بر جای خواهد ماند

فال انبیا آنلاین، حضرت لوط :

در زندگی با سختیهایی مواجه میشوید و با مردمی لاقید و بد عمل سر و کار پیدا میکنید و به رنج و زحمت میافتید همسری نصیب شما میشود که باید با او به احتیاط رفتار کنید وگرنه از مسیر صواب منحرف شده و شما را دچار مشکل میکند باید مراقب باشی تا خود به بدعملی دیگران گرفتار نشنوید . در طالع شما سفر یا هجرتی دیده می شود که لازم است انجام بگیرد.

فال انبیا آنلاین، حضرت محمد :

✜ محمد(ص) چون که در فال تو آمد ✜

✜ میان قوم خود، گردی امجد ✜

✜ ولیکن آنچنان کن تا که هستی ✜

✜ تو باشی همچنان پیوسته ارشد ✜

ای صاحب فال! بشارت باد تورا که دشمنان تو مقهور شوند و مراد دل حاصل شود و فرمان خدا را انجام دهتا خداوند یار تو باشد و یکی تورا دوست می دارد و شب و روز در حق تو دعا می کند واز برکت دعای او عمرت دراز شود و کارت بالا گیرد و خداوند تو را نگاه می دارد و در کار خود صبر کن وراز دل با کسی نگو تا ایمن باشی . روز شنبه و دوشنبه بر تو مبارک است و اگر غایب داری خبر خوش بشنوی و به مراد دل برسی . ازدروغو غیبت حذر کن تا عاقبتت نیکو گردد. انشاء الله تعالی.

فال انبیا آنلاین، حضرت موسی :

✜ چو در فال تو آمد نام موسی (ع) ✜

✜ مصون مانی تو از کید پری سا ✜

✜ شود روح تو زین پس آنچنان شاد ✜

✜ که گوئی بر تو به نوزاد نگیسا ✜

ای صاحب فال! بدان که در فکر چیزی هستی که در آن فروماندهو عاجز شده ای ، غم مخور که همه مرادت حاصل شود؛ پیش از این تو را بسیار غم و اندوه رسیده بود و نزدیک شده که ستاره تو به روشنایی آید باشد که کارت به سرانجام رسد. خداوند به تو عوض خیردهد و کارت به زودی بالا گیرد و دلت به سبک باری مشغول است . با کسی عهدی خواهی کرد، بکن که خوب است و اگر غایبی داری خبر خوشی به تو رسد و کارتو به اتمام رسد و اگر دست بر خاک زنی زر شود. در نماز کاهلی مکن هر چند توانی صدقه بده تا از خوف ایمن باشی و به مقصد برسی . انشاء الله.

بیشتر بخوانید  ۳ سناریو سازمان ملل از آینده جمعیتی ایران/کاهش جمعیت کشور به ۷۲ میلیون نفر تا سال ۱۴۷۹

فال انبیا اصلی، حضرت نوح :

✜ چو در فال تو آمد حضرت نوح (ع) ✜

✜ شود احوال بیمار تو بهبود ✜

✜ شفا یابی تو از لطف خداوند ✜

✜ شود اندوه بسیار تو محدود ✜

ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته ای که روح تو را عذاب می دهدو مرتب رنج میبری ولی با استعانت ازذات پروردگار بزودی روح تو از هرتفکری ناصواب آسوده می گردد و از گرفتاریهای موجود خلاص می گردی وکاری مشروح به تو پیشنهاد می شود که از آن کار بهره مند خواهی شد و از بند خیالات واهی ، نجات پیدا میکنی و آسوده خاطر می شوی، انشاءالله.

فال انبیا اصلی، حضرت هارون :

✜ چو در فال تو آمد ،نام هارون (ع) ✜

✜ شود ،سرمایه کار تو افزون ✜

✜ از این سرمایه، همچون، حاتم طی ✜

✜ به بخشا،نی،بنه مانند قارون ✜

ای صاحب فال در اثرمساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حصل میگردد که سرمایه کارت بالا می گیردوجزو، سرمایه داران بزرگ میشوی ، پس شکرانه خداوندی را بجای آور و از آن سرمایه بدیگران انفاق کن و از بخل و حسد بپرهیز و از اندوختن مال جداً خودداری کن تادر دنیا و آخرت رستگار شوی،انشاءالله

فال انبیا اصلی، حضرت یحیی :

✜ چو در فال تو آمد ، نام یحیی(ع) ✜

✜ شود اسباب آسایش،مهیا ✜

✜ مخور هرگز غم امروز خود را ✜

✜ بکن اندیشه بهبود فرد ✜

ای صاحب فال ، برتو بشارت باد که بزودی اسباب آسایش تو فراهم می گردد و از غم و اندوهی که داری خلاص می شوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم می شود.سعی کن تصمیم عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی و هر روزی که گذشت غصه آن را نخوری و از آن روز برای بهبود فردای بهتر، بهتر بگیری و هرروزت را بهتر از روز پیش گردانی و شکر خدای بجای آری که موفق و درستگار خواهی شد،انشاءالله

فال انبیا فردا، حضرت یعقوب :

✜ چو در فال تو آمد ، نام یعقوب (ع) ✜

✜ شود عضوی ز اعضای تو معیوب ✜

✜ ولی با همت و لطف خداوند ✜

✜ شود آن عضو تو هم خوب ✜

ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف کردگار بزودی بهبود مییابد و اگر گم کرده یا مسافری داری و از آن خبر نداری ،خبر خوشی به تو میرسد و ترا از نگرانیها نجات خواهد داد،پس شکر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نکن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، انشاء الله

فال انبیا فردا، حضرت یوسف :

✜ چو در فال تو آمد، نام یوسف (ع) ✜

✜ شوی از راز پنهانی ، تو واقف ✜

✜ که با افشای این راز نهانی ✜

✜ تو پیدا می کنی چندین مخالف ✜

ای صاحب فال، بخت با تو یار است وحامی تو کردگاراست، تو درکنف و حمایت پروردگار، از دست اشرار گزندی نخواهی دیر، رازی دردل داری، آنرا نگهدارو باکسی درمیان مگذار که مورد حسد قرار گیری، آن را به مشیت الهی واگذار که خداوند باتوست و تو شکرانه این موهبت الهی را به جای آور و تقوی پیشه باش تاکامروا گردی، انشاءالله

فال انبیا فردا، حضرت یوشع :

در زندگی در موقعیت و پست حساسی قرار میگیرد . چون با گروهی سرکش و مجرم سر و کار پیدا میکنید که لازم است آنها را ارشاد و راهنمایی کنید اگر کاری را برای خدا انجام میدهید ،از شکست در آن هراس نداشته باشید ممکن است یک زن با شما به نزاع بر خیزد اگر صبور و بردبار باشید به نفع شما تمام می شود . یک سفر دریایی در طالع شما دیده میشود

فال انبیا امروز، حضرت یونس:

✜ چو در فال تو آمد نام ، یونس (ع) ✜

✜ شود ، سرمایه داری با تو مونس ✜

✜ که از او بهره ها گیری ولیکن

✜ مشو غافل تو از احوال مفلس ✜

ای صاحب فال، بدان که بخت با تو یار است و با خانواده ای ثروتمند وصلت خواهی کرد که از وصلت عواید زیادی نصیب تو خواهد شد،شکر این نعمت بجای آور و به عبادت کوش و لباس دیانت پوش و خدای را مکن فراموش و همواره به هوش باش و از احوال دردمندان غافل مباش که مؤید و موفق خواهی بود، انشاء الله

فال انبیا امروز، فال حضرت هود (ع) :

ای صاحب فال ،بیمار تو به لطف و کرم پروردگار،شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد کرد.

هرگز نگران مباش و به لطف خداوندی ایمان داشته باش و بدرگاه او استغفار کن که تغییری در وضع تو پیدا خواهد شد که بسلامت میرسی و انبساط خاطر پیدا میکنی،انشاء الله …

دیدگاهتان را بنویسید