تولید الماس از خاکستر / فیلم بدن انساندر استرالیا روش های سنتی در کنار طیف وسیعی از روش های جدید موجود است که نه تنها آسیب بسیار کمتری به طبیعت و محیط زیست وارد می کند، بلکه از نظر استقامت و نزدیکی به افراد داغدار نیز بهتر عمل می کند. به عنوان مثال، شیشه های زیست تخریب پذیر امکان تبدیل یک عزیز از دست رفته را به چوب می دهند و الماس های یادبود خاکسترهایی هستند که به سنگ های قیمتی تبدیل شده اند. بخوانید … پرورش گیاهان در سرزمین ماه! اگر چنین امکانات غنی می خواهید، کلیک کنید! اگر چنین امکانات غنی می خواهید، کلیک کنید! پیشنهاد امروز Iektanet: واکسن تنها تفاوت این دو الماس در نحوه ساخت هر یک از آنهاست. اگر هر یک از این سنگ ها را زیر میکروسکوپ آزمایشگاهی قرار دهیم، کاملا شبیه به هم هستند، اما الماس های طبیعی نتیجه یک فرآیند استخراج زیرزمینی هستند، در حالی که الماس های یادبود از بقایای انسان ساخته می شوند. مانند تنوع سنگ طبیعی، هر کدام از سنگ های یادگاری کاملا منحصر به فرد هستند و این تفاوت با ترکیب مو و خاکستر که مشخصه آن است، ایجاد می شود. این الماس ها در آزمایشگاه متولد می شوند و چگونگی فرآیند طراحی و تولید آنها از فرآیند ساخت الماس طبیعی نشات می گیرد. کربن از خاکستر بدن و از مو استخراج می شود و در دمای بسیار بالا به کریستالی غلیظ تبدیل می شود. فرآیند تبدیل خاکستر به الماس می تواند بین چند ماه تا یک سال طول بکشد، اما میانگین زمان آن 6 ماه است.

بیشتر بخوانید  از دیدن این ماهی ها نترسید!

دیدگاهتان را بنویسید