اعتراض به دهک بندی | نحوه اعتراض به یارانه معیشتی


واریز یارانه میلیونی از آذر؟  / یارانه اصلی را چه کسانی دریافت کردند؟

اعتراض به دهک ها نحوه اعتراض به یارانه معیشتی اعتراض به حذف یارانه ها و اینکه سه دهک پایین کی هستند و چه کسانی نیروهای مسلح را تخریب کردند و چگونه بدانیم چند دهک هستیم و دهک های زیر را تقسیم کنیم.

«از طبقه بندی» تمامی خانوارهای دریافت کننده یارانه از طریق ضوابط ثبت نامی مطمئن و قابل اعتماد و حذف یارانه نقدی و طرح معیشت خانوارهای پردرآمد.

وزارت رفاه اجتماعی موظف است درآمد خانوارهای یارانه ای را طبقه بندی کند

بر اساس بند ب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با همکاری سازمان هدفمندی یارانه ها و استفاده از بانک اطلاعاتی بهزیستی کشور، ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، گزارش درآمد کلیه خانوارهای دریافت کننده یارانه از محل. جاده شاخص‌های مطمئن و قابل اعتماد برای حذف یارانه‌های نقدی و طرح‌های زندگی خانوارهای پردرآمد است تا منابع حاصل از آن صرف یارانه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبت نهادهای حمایتی شود.

امکان گزارش اعتراض به اولیای دم که یارانه آنها لغو شده است

بر این اساس سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه ها می توانند در صورت ورود به سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی پرونده خود بر اساس اطلاعات موجود و اطلاعات میدانی کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام کنند. یارانه های خود را دوباره برقرار کنند. کلیه دستگاههای اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و اطلاع رسانی به وزارت مذکور می باشند.

بیشتر بخوانید  قیمت روز محصولات ایران خودرو ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ / جدول -

دیدگاهتان را بنویسید