Lean Readable Writing Series 25


Lean Readable Writing Series 25

یک روز یک مهندس انگلیسی برای سیستم تهویه حرم امام رضا (ع) آمد.
او به حیاط نگاه می کرد و از پنجره فولاد بیرون را نگاه می کرد، قربان. او به مترجم خود روی آورد که چرا اینجاست
ازدحام و این چه دستمال هایی است که مردم به آن می بندند؟؟؟
وی گفت: ما شیعیان ایرانی هر مشکلی داریم. ما می آییم و این دستمال را می بندیم تا مشکل ما زودتر حل شود.»
حل شود. وقتی مهندس کروات را دید، اعصابش را از دست داد و پنجره فولاد را بست آقا.
هنوز چند قدمی از پنجره فاصله نداشتیم که تلفنش زنگ خورد و مترجم گفت مهندس را دیده است
عوض شد نمیتونست حرف بزنه بعد از اینکه حالش بهتر شد گفتم اتفاقی افتاده؟ دستاش
میلزرید گفت همسرم است، ما یک دختر فلج در خانه داریم. زنگ زد گفت کجایی؟ به او گفتم: چرا؟ او گفت
یک نفر آمد جلوی در و گفت من رضا هستم همسرت مرا فرستاده آمدم دخترت را ببینم.
چند لحظه به اتاق بچه ها آمد، با یک دست نگاه کرد
سرش را تکان داد و به برادرش گفت که مشکلت حل شده و بعد از برگشتن من به اتاق بچه ها رفت. دیدم
با چند پا می ایستد و راه می رود، آن آقایی که فرستادید کی بود؟
السلام علیک یا علی بن موسی الرضا…

***نوشتن واضح و خوانا***

جان سنفورد – دوست پنهان
تفاوت بین مردم و مردم:
مردم زندگی می کنند
مردم زندگی زیبایی دارند!
مردم می شنوند
مردم گوش می دهند!
مردم می بینند
مردم رمانتیک به نظر می رسند!
مردم با سر فکر می کنند
مردم به دیگران هم فکر می کنند!
مردم می خواهند شاد باشند
مردم می خواهند شاد باشند!
به انسان ها اشرف مخلوقات می گویند
مردم اعمال مخلوق اشرف را انجام می دهند!
مردم ترجیح دادند انسان بمانند
مردم تغییر را پذیرفتند، تا زمانی که انسان شدند!
مردم می توانند آدم شوند
مردم در اصل مردم بودند!
مردم مردم هستند
انسان ها انسان هستند!
ولی
هم انسان و هم انسان حق انتخاب دارند
اینکه مردم باشند یا مردم یک انتخاب برای خودشان است.
ما نباید انسان های بزرگی باشیم، انسان بودن نهایت عظمت است. . .
و این تفاوت بین انسان بودن و انسان بودن است

بیشتر بخوانید  متن آهنگ البرز از حامد همایون (Hamed Homayoun

***نوشتن واضح و خوانا***

عادت کرده ای بوی دوران کودکی ات را ببوی
فراموش کردن – – – –
و این اولین تجربه انسانی است که چیزی را از دست می دهد
او را دوست دارد
من
بعداً خواهید فهمید که عاشق چیزهای زیادی هستید
از دست دادن
از
عروسک های تو
در حالی که
مردم
اطراف و اطراف –
در حالی که
والدین، مادران،
خواهر برادر،
پدربزرگ،
هیس
فرزندان،
رفیق
من
عشق فراموش نشدنی
تمام زندگی من صحنه هایی از فیلم است
آن را امتحان کنید
از هر سکانس و صحنه فیلم لذت ببرید،
نگران پایان فیلم نباشید،
هر وقت فیلم تمام شد می نویسد
پایان …..
عید برای کسی است که پایان سال را جشن می گیرد
نه آغاز یک سال او از آن آگاه نیست.
«جای نمک زیبا» ●●

***نوشتن واضح و خوانا***

گردآوری: مجله اینترنتی دلگرم


دیدگاهتان را بنویسید