60 متن رسمی عربی تسلیت شهادت سردار سلیمانی با ترجمهمتن ادبی و رسمی تسلیت شهادت سردار سلیمانی


إنا لله و إنا إلیه راجعون… اللهم أجرنا فی مصیبتنا و أخلفنا خیراً منها… اللهم یرحمها..

همانا از خداییم و به سوی او بازگزدانده خواهیم شد… خداوندا در مصیبتمان برای ما پاداش قرار بده و چیزی بهتر از آن را برای ما جایگزین کن… خداوند او را رحمت کند…


پیام عربی برای تسلیت سالگرد سردار سلیمانی


الصبر مُر ولکن فیه شفاء.

صبر تلخ است ولی در آن شفا و گشایشی وجود دارد.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن تسلیت عربی شهادت سردار سلیمانی


إنا لله و انا الیه راجعون… اللهم أجعل قبره روضه من ریاض الجنه و لا تجعلها حفره من حفر النار.

همانا از خداییم و به سوی او بازگزدانده خواهیم شد… خداوندا مزارش را باغی از باغ‏‌های بهشت قرار بده نه حفره هایی از حفره های جهنم

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


اس ام اس تسلیت به زبان عربی به همسر سردار سلیمانی


تلقیت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاه فقیدکم الغالی تغمده الله بواسع رحمته، و أسکنه فسیح جناته، و ألهمکم جمیعًا الصبر والسلوان…

با غم و اندوه فراوان خبر درگذشت سردار حاج قاسم سلیمانی را دریافت کردم خداوند او را رحمت کند و او را در بهشت ​​ساکن کند و من برای همه‌ی شما صبر و آرامش آرزو مندم…

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


تسلیت به زبان عربی با ترجمه


إنا لله و إنا الیه راجعون ربنا یرحمها… و یدخلها فسیح جناته.

همانا از خداییم و به سوی او بازگزدانده خواهیم شد… خدا اورا رحمت کند و او را وارد بهشت بی انتهایش کند.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


ترجمه و معنای تسلیت به عربی


و لا یسعنی إزاء مصابکم الألیم إلا أن أتقدم إلیکم و إلى عائله الفقید بصادق المواساه…

تسلیت من بر اثر غم و اندوه فراوانی که در اثر مصیبتتان به شما رسیده تا زمانی که در کنار شما نباشم به شما کمکی نمی‌کند.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


جواب تسلیت به عربی


اللهم أغفر له و أرحمه وأعف عنه و إکرم نزله و وسع مدخله و أغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطایا کما ینقى الثوب الأبیض من الدنس

پرورگارا گناهانش را ببخش و به او رحم کن و او را گرامی دار و او را با آب و برف و سرما بشوی و از گناهان پاک کن. همان گونه که لباس سفید از پلیدی ها پاک می شود.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن تسلیت عربی برای شهادت سردار سلیمانی


إنَّا لله وإنَّا إلیه راجعون. نتقدم بأحرِّ التعازی إلیکم و إلى أفراد العائله الکریمه کافه بمناسبه وفاه (أسم المتوفی) تغمَّد الله الفقید بواسع رحمته. أخلص التعازی لکم ولأفراد أسرتکم بوفاه…

به مناسبت درگذشت سردار حاج قاسم سلیمانی به شما و کلیه اعضای محترم خانوادتان از صمیم قلب تسلیت عرض می نماییم. از خواند مسئلت داریم که درود و رحمتش را قرین روح آن مرحوم قرار دهد. مراتب غم، اندوه و تسلیت را از ما بپذیرید.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی

بیشتر بخوانید  تکذیب حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی


متن عربی تسلیت


اللهم أغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا کبیرنا و صغیرنا.

پروردگارا گناهان زندگان و مردگان و شاهدان و غایبان و بزرگ و کوچک ما را بیامرز.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


پیام عربی برای تسلیت سردار حاج قاسم سلیمانی


تغمَّد الله الفقید بالرحمه و المغفره. تقبَّلوا أحرَّ التعازی القلبیه بوفاه…

از خدا می خواهیم رحمت و آمرزش را قرین آن مرحوم سردار سلیمانی کند. درگذشت وی را از صمیم قلب تسلیت می‌گویم.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن ادبی عربی تسلیت


اللهم من أحییته منا فاحییه على الإسلام، و من توفیته منا فتوفاه على الإیمان…

خداوندا هر کس از ما که زنده است پس او را به اسلام زنده بدار. و هر کدام از ما که فوت شده در حالت ایمان بمیران

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن تسلیت مرگ عزیزان به عربی


تغمَّد الله الفقید بواسع رحمته…

از خدا می‌خواهیم به واسطه‌ی رحمتش موجب آرامش روح آن مرحوم شود.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن عربی تسلیت به مناسبت شهادت سردار سلیمانی


لا تجعلها حفره من حفر النار. اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه و إکرم نزله. اللهم أبدله داراً خیراً من داره… و أهلاً خیراً من أهله…

خدایا او را در حفره‌ای از حفره‌های جهنم قرار نده. پروردگارا او را ببخش و بیامرز و به او رحم کن و جایگاهش را گرامی بدار. او را در منزلی بهتر از منزلی که در این دنیا داشت قرار بده. و خانواده‌ای بهتر از خانواده‌ای که در دنیا داشت نصیبش کن…

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


تسلیت عربی شهادت حاج قاسم سلیمانی


نسأل المولى إن یغفر له و یرحمه و یوسع مدخله و ینقله من ضیق اللحود إلى جنات الخلود أنه القادر على ذلک.

از خداوند متعال می‌خواهیم بر او رحم کند و او را ببخشد. او را از آرامگاهی کوچک، به باغ‌های بهشت ببرد که او قطعا بر این کارتواناست

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن ادبی تسلیت شهادت حاج قاسم سلیمانی


اللهم.. املأ قبره بالرضا و النور، و الفسحه و السرور اللهم… أعذه من عذاب القبر، و جاف الأرض على جنبیه…

پروردگارا قبرش را با خشنودی و نور و شادی پر کن… پروردگارا او را از عذاب قبر نجات بده و زمین را از دو پهلویش تهی کن.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


پیام تسلیت عربی شهادت سردار سلیمانی


قد أصابنی من الحزن ما أصابکم فلا تیأسو و الله یسمع دعائکم. عظم الله أجرکم و أحسن عزائکم و غفر لمیتکم.

همانا مصیبتی که باعث اندوه شما شد؛ مرا نیز اندوهگین ساخت. نا امید نشوید..خداوند دعای شما را می شوند. خداوند اجرتان دهد و ناراحتی غم شما را به بهترین وجه پایان دهد. و گناهان عزیز از دست رفته شما را ببخشاید.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


پیام عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


أحسن الله عزاءکم فی مصابکم، إنا لله و إنا إلیه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، و کل شیء عنده بأجل مسمى فلتصبر و لتحتسب.

بیشتر بخوانید  انتقاد تند مجری صدا و سیما از کیمیا علیزاده

خداوند غم شما را در مصیبتی که به شما رسیده رفع کند. از خداییم و به سوی او باز می‌گردیم. برای خداست هر چه می‌دهد و هر چه را می‌گیرد. و همه چیز نزد و همه‌ی مخلوقات خدا تا زمانی مشخصی زنده هستند. پس صبر کن و امیدوار باش

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن تسلیت عربی در وصف سردار سلیمانی


الله یخلف علیهم مصیبتهم بأحسن منها یا رب و یخلف على والدیهم بجنات عرضها السموات والأرض یا رب.

خداوند به آن ها بر اثر مصیبتشان، بهتر از او را عطا کند. خدایا به پدر و مادرش جایگاهی در بهشت که عرض آن به اندازه آسمان‌ها و زمین است جایگاهی عطا کن.

……….شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد……….


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن ادبی و پیام های تسلیت به زبان عربی


إنا لله وإنا إلیه راجعون بقلوب ملیئها الرضا ملیئها الحزن الفراق.. ملیئها الفرح والثقه بالله أنها إنتقلت إلى جوار من هو أرحم بها منها إنتقلت إلى الرفیق الأعلى.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


إنا لله وإنا إلیه راجعون.. اللهم أجرنا فی مصیبتنا وأخلفنا خیراً منها.. اللهم یرحمها..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


إنا لله وانا الیه راجعون.. اللهم أجعل قبره روضه من ریاض الجنه ولا تجعلها حفره من حفر النار.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


إنا لله وإنا الیه راجعون ربنا یرحمها.. ویدخلها فسیح جناته.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن ادبی تسلیت عربی


اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإکرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطایا کما ینقى الثوب الأبیض من الدنس.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


اللهم أغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا کبیرنا وصغیرنا.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


اللهم من أحییته منا فاحییه على الإسلام، ومن توفیته منا فتوفاه على الإیمان..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


پیام تسلیت به زبان عربی


اللهم أرحم (أسم المتوفی) رحمه واسعه وتغمده برحمتک. اللهم أرحمه فوق الأرض وتحت الارض ویوم العرض علیک..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


اللهم قه عذابک یوم تبعث عبادک. اللهم أنزل نوراً من نورک علیه. اللهم نور له قبره ووسع مدخله وآنس وحشته. اللهم أرحم غربته وأرحم شیبته. اللهم أجعل قبره روضه من ریاض الجنه..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


لا تجعلها حفره من حفر النار. اللهم أغفر له وأرحمه وأعف عنه وإکرم نزله. اللهم أبدله داراً خیراً من داره.. وأهلاً خیراً من أهله..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن عربی تسلیت شهادت سردار دلها


وذریه خیراً من ذریته وزوجاً خیراً من زوجه وأدخله الجنه بغیر حساب.. برحمتک یا أرحم الراحمین.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


قد أصابنی من الحزن ما أصابکم فلا تیأسو والله یسمع دعائکم. عظم الله أجرکم وأحسن عزائکم وغفر لمیتکم.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الأحیاء منهم والأموات. یا من یعز علینا إن نفارقهم وجدنا کل شیء بعدکم عدم.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن رسمی شهادت سردار سلیمانی


أصبر لکل مصیبه وتجلد وأعلم بأن المرء غیر مخلد. یا رب ألق على النفوس المضطربه سکینه وأثبها فتحاً قریباً.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


أحسن الله عزاءکم فی مصابکم، إنا لله وإنا إلیه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وکل شیء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


الصبر مُر ولکن فیه شفاء.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


عظم الله أجرهم وجبر مصابهم وغفر لمیتهم اللهم أرحمه ووسع نزله وأکرم مدخله وأجمعنا بهم فی مستقر رحمته..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


پیام شهادت سردار سلیمانی عربی


اللهم أرحمنا أذا صرنا إلى ما صارو إلیه لا حول ولا قوه إلا بالله.

بیشتر بخوانید  ماری‌جوانا و حشیش از فهرست مواد مخدر خارج شد


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


الله یخلف علیهم مصیبتهم بأحسن منها یا رب ویخلف على والدیهم بجنات عرضها السموات والأرض یا رب.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


الله یرحم میتکم ویغفر له ویجعل قبره روضه من ریاض الجنّه إنّا لله وإنّا إلیه لراجعون: الدّعاء، علیکِ بالدّعاء فهو أفضلُ مواساه.. أعانکم الله.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


تلقیت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاه فقیدکم الغالی تغمده الله بواسع رحمته، وأسکنه فسیح جناته، وألهمکم جمیعًا الصبر والسلوان..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


إنَّا لله وإنَّا إلیه راجعون. بمزید من الحزن والأسى تلقیت نبأ وفاه فقیدکم المغفور له بإذن الله تعالى..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


پیام عربی شهادت سردار سلیمانی


ولا یسعنی إزاء مصابکم الألیم إلا أن أتقدم إلیکم وإلى عائله الفقید بصادق المواساه..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


تغمده الله بواسع رحمته وأسکنه فسیح جناته وألهمکم جمیعاً الصبر والسلوان.. إنَّا لله وإنَّا إلیه راجعون.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


نشاطرکم الأحزان.. للفقید الرحمه ولکم من بعده طول البقاء.. إنَّا لله وإنَّا إلیه راجعون. نعزیکم بوفاه فقیدکم المغفور له بإذن الله تعالى..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


تغمده الله بواسع رحمته وأسکنه فسیح جناته، وألهمکم وذویکم الصبر والسلوان..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


إنَّا لله وإنَّا إلیه راجعون. تلقیت بأسى بالغ نبأ وفاه الغالی، ولظروف أعتذر لکم لعدم المشارکه شخصیًّا، سائلاً المولى أن یمنَّ على الفقید بالرحمه والرضوان، ولکم من بعده الصبر والسلوان..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


إنَّا لله وإنَّا إلیه راجعون. نتقدم بأحرِّ التعازی إلیکم وإلى أفراد العائله الکریمه کافه بمناسبه وفاه (أسم المتوفی) تغمَّد الله الفقید بواسع رحمته. أخلص التعازی لکم ولأفراد أسرتکم بوفاه..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


تغمَّد الله الفقید بالرحمه والمغفره. تقبَّلوا أحرَّ التعازی القلبیه بوفاه..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


متن عربی شهادت


تغمَّد الله الفقید بواسع رحمته. نعبِّر عن بالغ حزننا وأسفنا لمصابکم الألیم بوفاه..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


تغمَّد الله الفقید بواسع رحمته.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


یا أیتها النفس المطمئنه أرجعی إلى ربک راضیه مرضیه فأدخلی فی عبادی وأدخلی جنتی.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


سبحان الله الذی جعل الموت علینا حتماً محتوماً یأخذ منا أهلنا وأعزائنا کل یوم لنا فقید عزیز على قلوبنا، ولیس بأیدینا إلا وإن ندعو للمتوفى بالرحمه، وإن نسامحه ونطلب من الله له المغفره.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


عظم الله أجرک أخی العزیز الغالی الموت کأس یشربه الجمیع هذا الکأس الوحید الذی یلف بنفسه على الخلق ولیس الخلق من تذهب له مختاره إلا ما ندر.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


الحیاه أیام قلائل مهما عشنا ومهما طالت السنین فأنما هی کحلم أو لمح بصر.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


پیام عربی برای تسلیت


نسأل المولى إن یغفر له ویرحمه ویوسع مدخله وینقله من ضیق اللحود إلى جنات الخلود أنه القادر على ذلک.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


بقلوب ملیئه بالأیمان بالله عز وجل وراضیه بقضائه وقدره نتقدم بأحر التعازی وأصدق المواساه للأخ الغالی على قلوبنا.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


اللهم.. املأ قبره بالرضا والنور، والفسحه والسرور اللهم.. أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض على جنبیه. اللهم..


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


أنزله منازل الصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئک رفیقاً. راجین من الله العلی القدیر أن یتغمد الفقیده بالرحمه والمغفره وأن یلهم ذویها الصبر والسلوان. اللهم تجاوز عن سیئاتها وزد فی حسناتها، وأحسن لقاءها، وأجعل


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


العمل الصالح رفیقها وأبدلها داراً خیراً من دارها إنک سمیع مجیب. نوصیکم بالصبر والإحتساب، والتعاون على البر والتقوى، والإستغفار لوالدکم، والدعاء له بالفوز بالجنه والنجاه من النار.


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


إصبروا وتذکروا إن الله تعالى قال (إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب).


پیام عربی برای تسلیت سردار سلیمانی / متن تسلیت عربی به بازماندگان سردار سلیمانی


دیدگاهتان را بنویسید