11 ضرب المثل پرکاربرد با آشضرب المثل آش


1. ضرب المثل آش رشته، آن طرف رودخانه هم می آید


پیام این ضرب المثل این است که از قسمت و تقدیر نمی‌توان فرار کرد.


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


2. کاسه داغتر از آش


هر کس در انجام کاری بیشتر از ذی نفع وذی صلاح و مسئول دخالت وپافشارکند از باب تعریض وتمثیل گفته می شود : فلانی کاسه گرمتر از آش است


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


3. ضرب المثل یه آشی برات بپزم


آشی برایت بپزم که یک وجب روغن رویش باشد که کنایه است از اینکه برایت نقشه شومی کشیده ام و حالت را می گیرم.


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


4. ضرب المثل همین آش است و همین کاسه


یعنی وضعیتی که همانند سابق هیچ تغییری نکرده باشد


به عبارت دیگر چیزی تغییر نکرده و وضع حال برهمان منوال گذشته است


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


5. ضرب المثل آش شله قلمکار


هر کاری که بدون نظم و ترتیب انجام شود و آغاز و پایان آن معلوم نباشد، تشبیه می شود به:آش شله قلمکار. این مثل، نشان از هرج و مرج و ریخت و پاش آن کار دارد


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


6. ضرب المثل آش نخورده و دهن سوخته


وقتی‌ کسی‌ را متهم به گناهی کنند ولی آن فرد گناهی نکرده باشد ، گفته‌ می‌شود :‌ آش نخورده و دهان سوخته!


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


7. ضرب المثل آش کشک خالته بخوری


اجبار در قبول و انجام کاری که بر کسی تحمیل شده است


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


8. ضرب المثل ضرب المثل آش دهانسوزی نیست


آش دهان سوز کنایه از چیزی مطلوب و مورد پسند است.

بیشتر بخوانید  زندگینامه و عکس های دیدنی از سارا در ملکه گدایان


یعنی آنقدر ها هم که فکرش را بکنی خوب و رضایت بخش نبود. همان بهتر که از دستش دادی!


یعنی چیزی که باعث شود من سمت آن جذب شوم در آن وجود نداشت


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


9. ضرب المثل آش با جاش


کنایه از آدم طماع که همه چیز را با هم میخواهد .


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


10. ضرب المثل آش خوب باشد کاسه اش چوب باشد


آش خوب باشد کاسه اش چوب باشد به معنی اصل مهم است نه فرع


ضرب المثل آش / ضرب با المثل آش


11. ضرب المثل آشپز اگه دوتا بشه آش یا شور میشه یا بی نمک


ضرب المثل آشپز اگه دوتا بشه آش یا شور میشه یا بی نمک ، اشاره به این دارد که ، در کارها فقط یک نفر باید رئیس باشد.


دیدگاهتان را بنویسید