کالابرگ الکترونیکی چیست و کی واریز میشود

چک لیست الکترونیکی چیست و چه زمانی واریز می شود؟ معیشت – چگونه ایران


چک لیست الکترونیکی چیست و چه زمانی واریز می شود؟ معیشت و برگه های الکترونیکی چه زمانی واریز کنیم، کاربرگ چیست؟ یارانه ارز 4200 و یارانه نان چقدر است؟ ادامه مطلب

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور درباره نحوه اجرای یارانه ها گفت: 4200 دلاری که ارزان به دلالان داده شد، همین پول هم اکنون در قالب یک برگه در اختیار مردم است.

در دو ماه اول ارزش کاربرگ به صورت نقدی و اعتباری به مردم تعلق می گیرد تا فشار ناشی از گرانی کاهش یابد، اما پس از گذشت دو ماه طبق قانون مجلس، پروژه به صورت کاربرگ ادامه می یابد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: برای توزیع عادلانه یارانه ارزی 4200 تومانی، پیشنهاد شد ماهیانه 400 هزار تومان به حساب هر سه دهک اول واریز شود و 300 هزار تومان به حساب دولت واریز شود. دیگران. پنج دهک بعدی گفتنی است پرداخت 400 هزار تومان و 300 هزار تومانی که اعلام کردم کارشناسی است و هنوز تمام نشده است و به زودی مبلغ نهایی یارانه را اعلام خواهیم کرد.

خطا: محتوا محافظت شده است!!