چه کسانی سهام عدالت می گیرند؟ | تکلیف جاماندگان سهام عدالت مشخص شدهیأت وزیران، وزارت امور اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت، نسبت به واگذاری سهام به افراد فاقد سهام عدالت در دو دهک کم درآمد و تحت پوشش نهادهای حمایتی اقدام کند.

بیشتر بخوانید  5 دوره جدید در مرکز علوم کاربردی دانشگاه کوم جهاد اضافه شده است

1 دیدگاه دربارهٔ «چه کسانی سهام عدالت می گیرند؟ | تکلیف جاماندگان سهام عدالت مشخص شد;

دیدگاهتان را بنویسید