چرا یارانه بعضی ها واریز نشده ۱۴۰۱

چرا برخی یارانه ها پرداخت نشد 1401 | دلیل عدم پرداخت یارانه جدید – ایران چطور؟


چرا برخی یارانه ها پرداخت نشد 1401 | دلیل عدم پرداخت یارانه جدید و چرایی دوبار پرداخت یارانه و کم بودن یارانه من ادامه مطلب.

با آغاز پرداخت یارانه ها پس از گفتگوی رئیس جمهور با مردم، برخی اخبار حاکی از تفاوت جزئی این مبلغ با رقم اعلامی سرپرستان خانوار است که نتیجه کسر وام یک میلیون تنی است. به دولت قبل

در سال 1399، قبل از فوران تاج، دولت تصمیم گرفت یک میلیون تومان به مشمولان یارانه وام دهد و آن 23 میلیون خانوار است.

مدت بازپرداخت این تسهیلات 30 ماهه است و بر این اساس مقرر شد ماهیانه 35 هزار تومان از مبلغ یارانه سپرده به حساب دارنده خانوار ذی نفع وام کسر شود.

خطا: محتوا محافظت شده است!!