چرا سال 2021 سال مهمی برای سین کیانگ بود؟ / فیلم سینما
از تبدیل شدن چین به یک قدرت جهانی تا ظهور به عنوان یک رهبر بزرگ. چرا سال 2021 سال مهمی برای سین کیانگ بود؟

بیشتر بخوانید  در پی واژگونی یک کشتی تفریحی در آمریکا 39 مسافر ناپدید شدند

دیدگاهتان را بنویسید