پیامک و یادداشت های فلسفی 9


پیامک و یادداشت های فلسفی 9

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

مردم ….!
بیرون هر چه ساکت ترند……!
هنوز در آنها فریاد است …….!

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

مردم دوست دارند مشکلاتشان را بشمارند
اما لذت های خود را به حساب نمی آورند.
اگر آنها هم حساب کردند
آنها متوجه شدند که از زندگی به اندازه کافی لذت برده اند.
“فئودور داستایوفسکی”

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

همه می میرند
ولی
همه زندگی نمی کنند!
ویلیام والاس

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

شرارت عشق را رها کن چشمانت را به روی برهنگی خود باز کن
اگر چه چیزی جز رنج نیست، اما به خاطر آرامش، کوری را تحمل نکن!

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

دفتر خاطرات فرمانده کلیسای عروج مریم مقدس:

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

مردان و ظروف یکسان هستند.
هر دو منتظر زنی هستند که به آنها ارزش کافی بدهد.
(Ii Yang_bois برتر از گلها)

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

هر ظرفی محتوی خودش را می خواهد مثلاً قدرت و اقتدار، هوش، عقل، فهم و جنبه استفاده از آن را می خواهد.
در جستجوی بی نهایت – Daniel.R.R

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

موفقیت هرگز قدم بزرگی به سوی آینده نیست، اما قدم های کوچک فقط همین هستند…
و همیشه این واقعیت را به یاد داشته باشید که آنچه می دانید نتیجه موفقیت در زمین است از دیگران مهمتر است!

بیشتر بخوانید  پسر 18 ساله پدر، مادر و برادرش را کشت!

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

مشکل جوامع امروزی این است که ما دانش آموزان را به جای اینکه آنها را مجبور به یادگیری کنیم مجبور به یادگیری می کنیم.

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

که نظر کسی را احمقانه تر می کند
او باید کمتر با او مخالفت کند
رومن گارسی

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

از لباس های کهنه ات خجالت نکش…
شرم بر افکار قدیمیت…

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

وقتی “کسی” نیست که تو را با تمام وجود درک کند، توقع نداشته باشی که بتوانی دنیا را بفهمی…!

*دلگرم کننده***اس ام اس و یادداشت های فلسفی ***دلگرم کننده*

مجموعه: مجله اینترنتی تشویقی


دیدگاهتان را بنویسید