پخش آهنگ معین از لپ تاپ وزیر آموزش و پرورش

پخش آهنگ از لپ تاپ وزیر آموزش و پرورش سوتی وزیر آموزش و پرورش – به ایران چه می گویید


پخش آهنگ از لپ تاپ وزیر آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش بیشتر

در کنفرانس رسمی پخش آهنگ موینا خواننده لس آنجلسی با واکنش کاربران فضای مجازی مواجه شد.

سمینار تحصیلات شما یک لپ تاپ هستید حتما آهنگه مجبور شد خودش را در سالن بپیچد. و او نمی دانست چگونه آن را خاموش کند، که مردم را شگفت زده کرد.

بنده خدا آقای وزیر آموزش و پرورش من پرورش لب هایش تکان می خورد و می آید کاری کند.ناگهان صدای زیبایی و موسیقی بسیار قطعا شروع به خواندن می کند.

خطا: محتوا محافظت شده است!!