پاسخ سوالات تشریحی درس دوازدهم پیام های آسمانی پایه هفتمپاسخ سوالات تشریحی درس دوازدهم پیام های آسمانی پایه هفتم


سوالات درس دوازدهم « نشان عزّت » پیام های آسمان هفتم


امام صادق علیه السلام فرمودند: حیا ده جز دارد، نه جزء آن در زنان است و یک جزء در مردان.


خودت را امتحان کن


1ـ با توجه به آیات قرآن کریم، مهم ترین فایده حجاب برای بانوان چیست؟

پاسخ: درامان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسران


2 ـ مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟

پاسخ: حفظ پوشش مناسب و رعایت حیا و عفت با رفتار و گفتار خود.


سوالات متن درس دوازدهم پیام هفتم


1 ـ تلاش ما برای حفظ اشیای ارزشمند برای چیست؟

پاسخ: تا در برابر خطرها و اسیب ها از آنها محافظت کنیم


2 ـ یکی از دستورهای حکیمانه خداوند که سلامتی روح ما را در پی دارد ، چه حکمی است؟

پاسخ: حکم حجاب


3 ـ دستور خداوند به داشتن حجاب برای بانوان چیست و چرا؟

پاسخ: ای پیامبر ، به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که پوشش خود را بر خود فرو پوشند . این مناسب تر است ،تا به عفت شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند.


4 ـ کدام دسته از دختران و زنان بیشتر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند؟

پاسخ: آنان که پوشش مناسبی ندارند و خود را در معرض دید مردان نامحرم قرار می دهند .این افراد با تحریک انسان های سست اراده و مریض خود را در دامی می اندازند که سرانجامی جز حسرت و پشیمانی ندارد.

بیشتر بخوانید  همه چیز درباره حساسیت غذایی در نوزادان


5 ـ آیا داشتن حجاب ، مانع رشد و پیشرفت زنان است ؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر، امروزه در میان نخبه های علمی کشور ، دختران عفیف و محجبه بسیاری دیده می شود که گواه بر این مدعاست.


6 ـ در دین اسلام ،انجام چه کارهایی برای مردان و زنان حرام شمرده شده است ؟ چند مثال بیاورید.

پاسخ: هر کاری که مردان یا زنان را به گناه اندازد ، مانند: پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما، سخن گفتن با لحنی تحریک آمیز و انجام هر رفتاری که توجه نامحرمان را به سوی انسان جلب کند، حرام است.


7 ـ چگونه باید حیا و عفت داشته باشیم ؟ خداوند چه دستور می دهد ؟

1) مردان و زنان چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند.

2) دامان خود را از گناه حفظ نمایند .

3) و زنان زینت خود را جز به مقدار گردی صورت نمایان نکنند.


8 ـ آیا حفظ پوشش برای سلامت جامعه به تنهایی کافی است ؟ توضیح دهید.

پاسخ: خیر،باید با رفتار و گفتار خود نیز حیا و عفت را رعایت کنند.


separator line

حتماً بخوانید:


دیدگاهتان را بنویسید