واکنش پزشکی قانونی به زنده بودن «حسین عبدالباگی» مالک متروپلبه گزارش سلام نو به نقل از ایسنا، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: درباره حسین عبدالباگی مالک متروپل گفته شد جسد الباگی است یا خیر؟ ما این موضوع را بررسی کردیم و از نزدیکان وی نمونه گرفتیم و بر اساس آن نمونه ثابت کردیم که این فرد عبدالبکی است و رسانه های خارجی حرف هایی زده اند و افراد غیرمتخصص و ناآگاه در زمینه ژنتیک اظهار نظر کرده اند، مناسب است.

عباس مسجدی درباره نبش قبر مجید عبدالباچی برادر مالک متروپل گفت: نبش قبر برادر مالک متروپل ربطی به ما ندارد زیرا به صورت غیرمجاز، غیرقانونی و غیرقانونی صورت گرفته است. راه غیرقانونی است و هیچ مکاتبه ای در این خصوص نداشته ایم.

وی درباره برخی شایعات و شبهات پرسید که آیا حسین عبدالباگی مالک متروپل زنده است؟ وی گفت: موفق به گرفتن نمونه های سالم از مادر، همسر و فرزندان وی شدیم و در کمتر از 48 ساعت در این خصوص اظهار نظر و به مقام قضایی اطلاع دادیم. البته با توجه به اظهارنظرهای غیرکارشناسی افراد غیرمسئول در حوزه ژنتیک، توضیحات علمی و فنی از سوی روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی و رئیس بانک ژنتیک ارائه شد.

ما مسئولیتی در قبال اطلاعات در موارد خاص نداریم

مسجدی تاکید کرد: ما در موارد خاص مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی نداریم زیرا زیر مجموعه دستگاه قضایی هستیم و این اطلاعات در اختیار قاضی است. زیرا ما مسئول بخشی از پرونده هستیم.

مثلاً پرونده فردی به ما می رسد و ما موضوع را بررسی می کنیم و می گوییم علت مرگ خودکشی است، اما تحقیقات پلیسی نداریم و ممکن است موضوع تحقیقات پلیس خودکشی باشد. به همین دلیل باید نظر کارشناسان ما و پلیس بررسی شود و در نهایت علت مرگ مشخص شود.

بیشتر بخوانید  تصاویر آخرالزمانی از سبز شدن آسمان پس از طوفان / ویدئو

دیدگاهتان را بنویسید