میرکاظمی احتمال خطا در پرداخت یارانه ها را تایید می کندبه گزارش سلام نو به نقل از اکتساآنلاین، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: براساس تحلیل و بودجه، پرداخت یارانه ها انجام شد که ممکن است درصدی خطا داشته باشد.

بیشتر بخوانید  کدهای فرصت های از دست رفته - ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید