من همیشه با شما خواهد بودبه گزارش سلام نو، علی کریمی در مطلبی از حمایت هوادارانش در روزهای گذشته تشکر کرد و نوشت: با حمایت شما به خودم انگیزه دادم و علی کریمی شدم تا در کنار مردم باشم.

وی نوشت: وظیفه خود می دانم از هر فردی که مرا تنها نگذاشته و حمایتم کرده است به خاطر محبت و حمایتشان تشکر کنم و صمیمانه از آنها تشکر می کنم. را فشار دهید

من علی کریمی همیشه از حمایت و تشویق شما انگیزه داشتم و علی کریمی شدم تا در کنار شما مردم باشم. من تا جایی که می توانستم با تو بودم، هستم و خواهم بود چون به هیچ چیز جز تو وسواس ندارم. بار دیگر علم و محبت خود را به من نشان دادی و نشان دادی که با علم پشت سر ملت ایستاده ام. به امید روزی که ایران و ایرانی در کمال آرامش و آسایش در کنار هم زندگی کنند.

سربلند و سربلند باشید.

بیشتر بخوانید  به زودی تسهیلاتی به باغداران اعطا می شود

دیدگاهتان را بنویسید