معنی پس در هر عملی که هست نیکو سیرتی میباید و داد فارسی نهم – ایران چطور

پس در هر مغازه ای یک شخصیت خوب و نهمین فارسی وجود دارد – مثل ایران


مراد این است که در هر عملی یک حسن است و فارسی نهم است و مراد این است که در هر عملی حسن است و بیشتر است.

پس باید در هر عملی شخصیت خوب داد.

معنی: پس در هر کسب و کاری باید از روش خوب و مناسب و انصاف استفاده کرد.

معنی کلمه: نیکوسیرتی: خوش خلقی، روش خوب و مهربان / تاتا: عدالت و انصاف.

داستان نیک رایان فارسی نهمین داستان مسجد بهارستان بعد از آهنگ عرشی است. کتاب «بهارستان» یا «روضه الاخبار و تحفه الابرار» نوشته عبدالرحمن یامی (شاعر قرن نهم معروف به خاتم الشعرا) کتابی است به نثر ساده به زبان فارسی که شامل حکایات اخلاقی و اندرز، و در سال 892 هجری قمری نوشته شده است.

خطا: محتوا محافظت شده است!!