معنی و داستان ضرب المثل دروغ، بلندی مناره است


منظور از ضرب المثل نادرست بلندی مناره است


ضرب المثل می گوید که ارتفاع مناره این است: زمانی استفاده می شود که شخصی در دروغگویی استاد باشد و دروغی بگوید که اطرافیانش را باور کنند.

داستان ضرب المثل دروغ از بلندی مناره می گوید

می گویند در زمان های قدیم پادشاهی بود که دستور داد مردم را برای مهمانی به قصر بیاورند تا با نیرنگ های خود او را شاد کنند.

یک روز پادشاه دستور داد که مردم را به کاخ دعوت کنند تا دروغی بزرگ و شاخدار بگویند که شاه نمی تواند آن را بپذیرد.

هر که چنین دروغی بگوید و قیصر نپذیرد که به او ثواب داده شود و اگر نتواند چنین دروغی بگوید قیصر دستور می دهد که سرش را ببرند.

افراد زیادی به کاخ آمدند که به دروغ گویی معروف بودند، اما پادشاه به هر یک از آنها گفت: من چرندیات را قبول دارم و بلافاصله به جلاد دستور داد گردن او را ببرد.

تا اینکه روزی شخصی به قصر آمد و به شاه گفت: آن زمین ها را می بینی که در آن مناره بلندی وجود دارد. شاه گفت بله پس چی؟

دروغگو گفت: ای شاه، مرحوم پدرم با این مناره این زمین را به تو فروخت و تو پولت را به او ندادی. پدرمان هنگام مرگ به ما گفت که شاه به ما بدهکار است و برای این زمین و مناره به ما پول داده است.

شاهنشاه با شنیدن این دروغ، عصبانی شد و فریاد زد: این دروغ بزرگی است، پدرت هرگز این زمین ها را با مناره ای به من نفروخت. و این مناره و زمین از قدیم الایام متعلق به من بوده است.

بیشتر بخوانید  بازی پیش غاز و معلق

جوان دروغگو خندید و گفت: آقا پس دروغ مرا نپذیرفتی و نمی توانی گردن من را بزنی… به من پاداش بده تا از حضورت رهایی پیدا کنم.

شاه دید که اگر این دروغ را قبول کنی باید زمینت را مفت به این پسر دروغگو بدهی. پس برای این جوان کیسه ای طلا سفارش داد ارتفاع مناره نهفته است آن را راه اندازی کنید.


جداکننده خط

ضرب المثل آتار هفت شهر عشق شد یعنی چه؟

خر ما دم نداشت یعنی چی؟

این که ضرب المثل همه را متمایز نمی کند یعنی چه؟

ضرب المثل در بقالی کجا رفت؟


دیدگاهتان را بنویسید