معنی ضرب المثل بیپ تجارت + داستان ضرب المثل


معنی ضرب المثل تجارت شاخ حمام است


ضرب المثل در مورد تجارت شاخ حمام: برای کسی که در تجارت ضرر می کند، می گویند: طرف تجارت برای غسل شیپور دارد.

داستان بوق ضرب المثل برای حمام

در زمان های قدیم تاجر ثروتمندی زندگی می کرد که در تجارت بسیار موفق بود و پسری داشت که بسیار تنبل و تنبل بود و به دنبال امرار معاش نبود.

تاجر می خواست به پسرش تجارت بیاموزد، اما هر بار پسر فرار می کرد و می گفت همه چیز را در مورد تجارت می داند و تمام شگرد تجارت این بود که ارزان بخرد و بفروشد و از پدرش بپرسد.

پدر پذیرفت و پول را به پسرش داد و تاکید کرد که مواظب باشد و ضرر نکند.

پسر قول موفقیت داد و با کاروان به راه افتاد. چند روزی بود که به شهر رسیدند. مردی که یک شیپور حمام می‌فروخت سرش را تکان داد.

در شهر پیشارا وقتی آب حمام عمومی گرم می شد، صاحب حمام بالا می رفت و بوق می زد تا مردم بفهمند که به حمام می آیند.

پسر قیمت بوق را پرسید. فروشنده گفت: 1 نقره. پسر گفت: من 5 کیسه شاخ غسل می خواهم و هزینه آن را پرداخت کردم و با قافله شاد و خندان به شهر بازگشت و نزد پدر رفت و گفت: یک شبه پولدار می شوم.

پدر گفت: چه کار کردی؟

پسر گفت: 5 کیسه شاخ حمام خریدم.
پدر فریاد زد و شوکه شد. همه به سمت او دویدند و مادر پسر به پدرش آب قند داد.
پدر که از خواب بیدار شد با صدای غمگینی گفت: ای پسر نادان شهر ما چند حمام دارد؟
پسر گفت حمام کردن
پدر گفت: تا کی می خواهی صبر کنی تا آن بوق بشکند؟

بیشتر بخوانید  2 جایزه بهترین بازیگر زن برای الهه حصاری در روسیه


جداکننده خط

خر ما دم نداشت یعنی چی؟

ریشه و معنی ضرب المثل هفت خطی از کجا آمده است؟

ضرب المثل در بقالی کجا رفت؟

این که ضرب المثل همه را متمایز نمی کند یعنی چه؟


دیدگاهتان را بنویسید