مستمری بهزیستی خرداد ۱۴۰۱ کی واریز میشود؟ – ایران چطور

مستمری اجتماعی خرداد 1401 چه زمانی پرداخت می شود؟ – و ایران؟


مستمری اجتماعی خرداد 1401 چه زمانی پرداخت می شود؟ چگونه با گروه خبری ایران باشیم

امروز شنبه 21 خرداد 1401 است و در آغاز دهه سوم خرداد به دلیل گرانی و شرایط سخت معیشتی مددکاران می خواهند بدانند مستمری شان چه زمانی پرداخت می شود؟

طی تماس روز گذشته با مردم سازمان مددکاری اجتماعی، مسئولان قول پرداخت مستمری پایان ماه را دادند که متاسفانه باید به شما عزیزان بگوییم.

خطا: محتوا محافظت شده است!!