مرگ و میر ناشی از تاج در این پنج استان صفر بود


با توجه به روستای شماره به گزارش ایسنا، میزان مرگ و میر ناشی از تاج در هفته صد و شانزدهم اپیدمی در ایران در 5 استان کشور صفر بود.

بررسی هفتگی وضعیت کنونی تاج در کشور در هفته سوم اردیبهشت ماه مصادف با یکصد و شانزدهمین هفته اپیدمی تاج در کشور نشان می دهد که در پنج استان زنجان، سمنان، فارس، کردستان و گلستان تلفات تاج و تخت صفر بوده است. .

همچنین تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده در هفته گذشته ۲۲۱۸ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۵۳۶ نفر و فوت‌های جدید در هفته گذشته ۷۸ نفر بود.

صفر مرگ بر اثر کرونا در 5 استان  کاهش آمار بستری در 28 استان

صفر مرگ بر اثر کرونا در 5 استان  کاهش آمار بستری در 28 استان

در استان تهران در هفته‌های اخیر تعداد بیماران سرپایی مثبت شناسایی شده ۸۲ نفر، تعداد بستری‌های جدید ۹۵ نفر و فوت‌های جدید ۱۲ نفر بوده است.

صفر مرگ بر اثر کرونا در 5 استان  کاهش آمار بستری در 28 استان

همچنین در استان تهران نیز در هفته های اخیر تعداد بستری ها و فوتی ها در استان کاهش یافته است. میزان شیوع بستری و مرگ و میر در استان در کشور متوسط ​​است.

صفر مرگ بر اثر کرونا در 5 استان  کاهش آمار بستری در 28 استان

صفر مرگ بر اثر کرونا در 5 استان  کاهش آمار بستری در 28 استان

بیشتر بخوانید  دانش آموزی همکلاسی خود را در جیرفت کشت!

دیدگاهتان را بنویسید