لیست شعبه های بانک کشاورزی در ارومیه + آدرس و تلفن


نام شعبه بانک کشاورزی ارومیه تلفن شعبه بانک کشاورزی ارومیه آدرس شعبه بانک کشاورزی ارومیه بانک کشاورزی شعبه آفتاب ارومیه 044-32721322 آذربایجان غربی – ارومیه – جاده سلماس، پلاک 29421 بانک کشاورزی شعبه ارومیه 044-32245105 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان کاشانی، پلاک 114 بانک کشاورزی شعبه انزل ارومیه 044-33322481 آذربایجان غربی – ارومیه – روستای انزل بانک کشاورزی شعبه بازار ارومیه 044-32246336 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان امام خمینی (ره)، پلاک 15 بانک کشاورزی شعبه بلوار فرهنگیان ارومیه 044-33859089 آذربایجان غربی – ارومیه – بلوار فرهنگیان بانک کشاورزی شعبه بلوار شهدا 044-32752041 آذربایجان غربی – ارومیه – بلوار شهدا بانک کشاورزی شعبه خیابان امام ارومیه 044-32222427 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان امام خمینی (ره) بانک کشاورزی شعبه خیابان خیام شمالی ارومیه 044-32253547 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان امام خمینی (ره)، خیابان خیام شمالی، پلاک 24 بانک کشاورزی شعبه خیابان شهید بهشتی ارومیه 044-33473901 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان شهید بهشتی، پلاک 12 بانک کشاورزی شعبه خیابان طالقانی ارومیه 044-32331184 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان طالقانی، پلاک 162 بانک کشاورزی شعبه دیزج مرگور ارومیه 044-32564176 آذربایجان غربی – ارومیه – روستای دیزج مرگور، پلاک 947 بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی ارومیه 044-32722084 آذربایجان غربی – ارومیه – جاده سلماس بانک کشاورزی شعبه سه راه باکری ارومیه 044-32361010 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان باکری، پلاک 1514 بانک کشاورزی شعبه شاهین دژ 044-46322016 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان شریعتی بانک کشاورزی شعبه مدیریت شعب بانک در استان آذربایجان غربی 044-32245602 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان کاشانی مدیریت بانک کشاورزی بانک کشاورزی شعبه میدان تره بار ارومیه 044-32346972 آذربایجان غربی – ارومیه – خیابان شیخ شلتوت


بیشتر بخوانید  لیست کامل بازی اسم فامیل با حرف ک

دیدگاهتان را بنویسید