لحظه بلعیده شدن کامیون کمپرسی توسط زمین باتلاقی / فیلم
ریزش خاک در نزدیکی یک سد سبب فرو رفتن یک کامیون به داخل آن شد.

بیشتر بخوانید  کمیابی آمپول درمان قارچ سیاه کمیاب و افزایش استفاده از کورتون در بیماران -

دیدگاهتان را بنویسید