فیلم سقوط بایدن از روی دوچرخه

ویدئویی از سقوط بایدن از روی دوچرخه لحظه سقوط جو بایدن از دوچرخه اش – ایران چطور؟


بایدن از دوچرخه اش می افتد

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا هنگام دوچرخه سواری سقوط کرد.

خطا: محتوا محافظت شده است!!