فیلم روز جهانی دوچرخه بدون لباس 2022 لندن دوچرخه سواری انگلیس – ایران چطور

فیلم روز جهانی بدون دوچرخه 2022. لندن انگلستان-ایران دوچرخه سواری چگونه


ویدیوی روز جهانی دوچرخه سواری پابرهنه 2022. لندن (+18) روز دوچرخه سواری بریتانیا و روز جهانی دوچرخه سواری بدون بار در انگلستان و روز جهانی دوچرخه سواری در لندن 1401. ادامه مطلب.

مراسم جهانی دوچرخه سواری پابرهنه در لندن، انگلستان 2022 ، دوچرخه سواری برهنه جهان)مجموعه ای از دوچرخه سوارانی است که برهنه یا با حداقل لباس روی دوچرخه یا هر وسیله نقلیه مصنوعی دیگری سوار می شوند.

هزاران نفر از علاقه مندان در روز جهانی دوچرخه سواری برهنه شرکت کردند.

این مراسم که اولین بار در سال 2004 در لندن برگزار شد، امسال پس از دو سال تاج گذاری برگزار شد.

خطا: محتوا محافظت شده است!!