فیلم اعدام محمد کیانی | سرباز محمد کیانی قلعه سردی کرمانشاه – ایران چطور

فیلمی درباره اعدام محمد کیانی سرباز محمد کیانی قلعه سرد کرمانشاه – ایران چگونه


فیلمی درباره اعدام محمد کیانی سرباز محمد کیانی کله سردی کرمانشاه و محمد کیانی کله سردی کیست و محمد کیانی اعدام شدند ادامه مطلب.

«محمد کیانی دهکیانی» به تازگی وارد جوانی شده که در حال خروج است خدمت سربازی اما بخشی از برنامه او آویزان شده است.

محمد کیانی دهکیانی از 10 اردیبهشت 1378 خدمت سربازی خود را آغاز کرد و با وجود اینکه همه چیز به روال عادی پیش رفت، با وجود سختی های معمول سربازی، در آخرین روزهای ششم ماه زندگی او فرمانده و خانواده دو طرف را تغییر داد؛ سرباز جوان که تازه از مرخصی برگشته بود به میدان تیر فراخوانده شد و مقاومتش برای ترک نکردن بی نتیجه ماند. وضعیت میدان تایر خوب پیش نرفت و چالشی بین فرمانده و سربازان به وجود آمد. به گفته این سرباز، خانواده سرباز از پسرشان نقل می کنند. شلیک او به فرمانده ضربه می زند، در این لحظه فرمانده دستش را به سمت کمربند خود می برد و سرباز ترسیده و اخم کرده گلوله دیگری شلیک می کند و این بار به شکم فرمانده اصابت می کند. انتقال فرمانده از میدان تیر به پادگان و سپس انتقال او با تاکسی به بیمارستان، خونریزی زیادی به همراه داشت و فرمانده چند روز بعد جان خود را از دست داد.

بیشتر بخوانید  این زوج عجیب ۲۱ فرزند دارد! / عکس -

سرباز جوان که تازه از مرخصی برگشته بود به میدان تیر فراخوانده شد و مقاومتش برای ترک نکردن بی نتیجه ماند. چالشی بین فرمانده و سربازان شکل می گیرد که در نهایت به یک فاجعه وحشتناک منجر می شود.

خطا: محتوا محافظت شده است!!