عکس دکتر زهرا سادات خاتمی

عکس دکتر زهرا سادات خاتمی کیست بیوگرافی دکتر زهرا سادات خاتمی – ایران چه خبر


عکس دکتر زهرا سادات خاتمی زندگی نامه دکتر زهرا سادات خاتمی کیست و فرزندان سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران کیست و دختر احمد خاتمی امام تهران بیمارستان بهارلو کیست. ، جراح بینی، زیر مقاله.

دکتر زهرا سادات خاتمی جراح بینی دختر احمد خاتمی است.

احمد خاتمی امام جمعه تهران در واکنش به این خبر که «دخترش با کرایه پدرش از دامپزشکی به دانشکده پزشکی قم آمده و ناگهان به عضویت هیات علمی دانشگاه تهران درآمده و اکنون تحت عمل بینی است. جراحی در مراکز خصوصی گفت: دخترم در هیچ مرحله ای از اسم من استفاده نکرد اما نمراتش بالا بود.

خطا: محتوا محفوظ است!!