شعار حین سخنرانی سید حسن خمینی

شعار در سخنرانی سید حسن خمینی شعار علیه حسن خمینی – به ایران چه می گویید


شعار در سخنرانی سید حسن خمینی شعارها علیه حسن خمینی و حاشیه های سخنرانی سیدحسن خمینی و شعارهای مردم در سخنرانی حسن خمینی متوقف شده است.

در جریان سخنرانی سید حسن خمینی در سالگرد رحلت امام خمینی(ره)، جمعی از شرکت کنندگان شعارهایی سر دادند.

این شعارها با واکنش منفی رهبر انقلاب همراه شد. وی در سخنان خود اعلام کرد که من مخالف این کارها هستم و خداوند باید همه چیز را به راه راست هدایت کند.

در گذشته سخنان سید حسن خمینی در مراسم سالگرد امام چندین بار قطع شده است. او یک بار در سال 1989 در اعتراض به سخنرانی پرداخت.

خطا: محتوا محافظت شده است!!