شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون دوشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۱ – ایران چطور

شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون دوشنبه 22 تیر 1401 – ایران چقدر است؟


شاخص آلودگی هوای تهران هم اکنون دوشنبه 22 تیر 1401 شاخص آلودگی مناطق مختلف تهران به تفکیک منطقه است با گروه خبری ایران هوی نیوز در ارتباط باشید.

به گزارش خبرنگار ایران، همانطور که در عکس مشخص است، شاخص کیفیت هوای تهران در روز دوشنبه در تمامی مناطق تهران قرمز بنفش (خطرناک برای همه گروه ها) است.

لازم به ذکر است که این آمار مربوط به 11 ساعت دیروز است و بر اساس اخبار موثق، شاخص کل تهران هم اکنون در سطح صفر قرار دارد. 411 می گویند رای دادن همه گروه ها بسیار خطرناک است.

خطا: محتوا محفوظ است!!