سوم امام حسین چند شنبه است ۱۴۰۱

روز سوم امام حسین یعنی شنبه 1401 | روز سوم امام حسین محرم است.و ایران؟


روز سوم امام حسین یعنی شنبه 1401 | روز سوم امام حسین چندما محرم و شب سوم امام حسین چندما و روز سوم امام حسین چندما است.

ماه محرم سال 1401 از 17 مرداد آغاز شده و همچنان ادامه دارد و سومین روز از امام حسین که روز بسیار مهمی در تقویم دینی کشورمان است، چهارشنبه 28 مرداد 1401 است که سومین روز از سوم است. روز شیعه امامیه.

خطا: محتوا محفوظ است!!