سوال و جواب درس سوم پیام های آسمان هشتمسوال و جواب درس سوم پیام های آسمان هشتم


1 در چند جمله بهشت را توصیف کنید.

پاسخ: باغهای باشکوه – رودهای زلال – استقبال فرشتگان – قصرهای زیبا – بیماری و ترس و اندوه نیست – خدمتکاران مؤدب و زیبا روی – میوه ها و غذاهای گوناگون – لباسهای حریر – همنشینی با نیکوکاران و پیامبران و امامان


2 خداوند مهربان در باره ی وسعت نعمت های بهشتی چه می فرماید؟

پاسخ: در آنجا هرچه بخواهند برایشان فراهم است . و البته آنچه نزد ماست بیشتر از خواسته های آنها است.


3 مصالح کار فرشتگان در بهشت چیست؟

پاسخ: سبحان الله – الحمدلله – لا اله الالله-الله اکبر


4 نعمت های بهشتی چگونه به بهشت فرستاده می شود؟

پاسخ: به دست خود انسانها


5 نعمتهای بهشتی نتیجه چیست؟

پاسخ: اعمال و رفتار صالح نیک انسانها و لطف و بخشش فراوان خداوند به آنها در آخرت


6 در چند جمله جهنم را توصیف کنید.

پاسخ: زبانه کشیدن آتش از هر سو – فریادهای گوش خراش –صدای مهیب آتش – صورتهای سیاه و زشت


7 چرا جهنمیان در جهنم عذاب می شوند؟

پاسخ: بخاطر نداشتن ایمان – انکار روز قیامت – اذیت و آزار مردم


8 عذاب های جهنم بخاطر چیست ؟

پاسخ: بخاطر اعمال و رفتار و ظلم و ستم به مردم


9 جهنم را خود جهنمیان با ……… بوجود آورده اند.


پاسخ: اعمال و رفتار خود


10 وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند ، شیطان چه پاسخی به آنها می دهد؟

پاسخ: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ . شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور کردید . پس به جای سرزنش من ، خودتان را سرزنش کنید.

بیشتر بخوانید  بیدار شدن از دنده ی چپ


11 جهنمیان با دیدن عذابها و فرصت های از دست رفته چه آرزو می کنند؟

پاسخ: ای کاش با در دنیا با فلان شخص دوست نمی شدیم . ای کاش اصلا مشتی خاک بودیم و امروز چنین حالی نداشتیم . ای کاش ایمان داشتیم و عمل صالحی انجام می دادیم.


12 بنظر شما جهنمیان از کدام یک از نعمتها به درستی استفاده نکرده اند؟

پاسخ: از نعمت تفکر و اندیشه و تصمیم گیری و اختیار


13 آیا نعمتها و پاداش های همه ی بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟

پاسخ: خیر . بسته به میزان ایمان و اعمال صالحشان متفاوت است.


separator line

حتماً بخوانید:


دیدگاهتان را بنویسید