سوال و جواب درس اول پیام های آسمان هشتمسوال و جواب درس اول پیام های آسمان هشتم


1 چرا در نگاه اوّّل بسیاری از جزئیات از چشم ما پوشیده می ماند؟

پاسخ: چون نگاهمان سریع و گذراست


2 علی (ع) در مورد آفرینش انسان چه می فرماید؟

پاسخ: از خلقت این انسان باید تعجب کرد که با تکّّه ایی

چربی نگاه می کند ، با پاره ایی گوشت سخن می گوید و با چند استخوان ریز می شنود.


3 از نظم شگفت انگیز جهان و مخلوقات درون آن چه نتیجه ایی می توان گرفت ؟

پاسخ: این جهان شگفت انگیز ناظمی دارد بنام خداوند دانا و توانا


4 با توجه به حضرت سخن علی (ع) توضیح دهید که خداوند آنچه در زمین است را با چه هدفی برای انسان خلق کرده است؟

پاسخ: تا درباره آنها بیندیشید و با استفاده از آنها به بهشت راه یابید و خودتان را از عذاب آخرت برهانید


5 خداوند این جهان را چگونه آفریده است؟

پاسخ: طوری آفریده که به بهترین شکل در آن زندگی کنیم چشم بینا برای دیدن قدرت الهی و عقل برای اندیشه و آموختن درس خداشناسی


6 وظیفه ما در مقابل خداوند و نعماتی که به ما داده است ، چیست؟

پاسخ: خدا را دوست بداریم و از او اطاعت کنیم که نتیجه اش بهشت زیبای خداست.


separator line


بیشتر بخوانید  اصول اولیه خواب نوزاد

دیدگاهتان را بنویسید