زنان در دوره قاجار چه جنایاتی مرتکب شدند؟ / از کتک زدن دو هوو تا فرار از خانهاز اواخر دوره ناصری در ایران، نظمیه برای حفظ امنیت و مبارزه با جرم و جنایت تشکیل شد. از آن لحظه امکان نوشتن و بایگانی شرح جنایت فراهم شد و در این زمینه مستندات به تاریخ ماندند. برخی از این اسناد به جنایات زنان اختصاص دارد.

به گزارش سلام نو به نقل از رکنا، ناصرالدین قاجار در دومین سفری که به فرنگ می رود، از امپراتور اتریش برای برقراری نظم در ایران مستشاری نظامی می خواهد. اندکی بعد «قلعه آنتوان دومون» به ایران آمد و در دارالخلافه یعنی تهران نظم و ترتیب داد.

بر این اساس برای هر محل یک رئیس و نایب رئیس تعیین شد که به وضعیت امنیتی محل رسیدگی می کند و همچنین گزارش هایی از آن دوران در حدود سال 1265 شمسی وجود دارد که به «گزارش وقایع مختلف از محله» معروف است. آبادی دارالخلافه».

برخی از این گزارش ها نیز به جنایات علیه زنان اختصاص دارد که در ادامه می خوانید:

در این سند از زنی نام برده شده است که «مستاجر مشهدی حسین باکل بوده و چون کرایه خانه را پرداخت نکرده، با هم دعوا کرده اند». بعد از بررسی، بزرگ محله بین آنها قرار می گذارد و کدنویس راضی می شود و می رود».

در سند دیگری از زنی به نام «حاجیه قدمشاد مطرب» نام برده شده است که «مستاجر خانه حاجی هاشم است، دیروز بر سر اجاره بها با مشارال ها دعوا کردند».

جنایات زنان در دوره قاجار

همانطور که گزارش نظمیه نشان می دهد، هر دو زن برای حل اختلاف خود از بزرگان محله متوسل شدند…

بیشتر بخوانید  صفحه جستجوی شما یافت نشد.

بر اساس این سند شخصی به نام لطف الله شکایتی نوشته و مدعی شده است «همسر دومش بیست روز است که خانه را ترک کرده است».

یکی از گزارش های مسئولان نظمیه نیز از یک دعوای خانوادگی می گوید که در آن زنان حزب کشته شدند. آقای هاشم صراف با همسرش که همسر محمد شیپورچی است دعوا کرد و مشارالیه می خواست همسرش را طلاق دهد». گروهی از زنان از هر دو طرف از یکدیگر حمایت کردند و شروع به جنگ کردند. همسایه ها جمع می شوند، ساکتشان می کنند، صلح می دهند».

تعداد گزارش های مربوط به سرقت زنان در دوره قاجار بیش از گزارش های دیگر است. از جمله: «دیروز دزدی به خانه رضاخان قاجار رفت، مقداری اثاثیه را دزدید، خواست آن را بردارد، افراد حاضر در خانه شوکه شدند، شروع به داد و فریاد کردند، پلیس رسید، مأمور را دستگیر کرد و به اداره برد.

بر اساس این سند، نویسنده دادخواست مدعی است که پس از فوت شخصی به نام نصرت، همسرش سه تکه شال کرمانی و مقداری وسایل از منزل متوفی برداشته است.

سند دیگری از «سرقت پول محمد سده توسط همسر قاسم کچل و درخواست قضاوت در این رابطه» خبر می دهد. در سند دیگری به سرقت از منزل شخصی به نام میرزا احمد مستوفی اشاره شده است که بخشی از آن اموال نزد همسر شخص دیگری به نام محمد کریم کشف شده است. طبق این سند تاریخی سرقت مذکور منجر به زندانی شدن آن زن شده است.

دیدگاهتان را بنویسید