روشی جالب برای زنده ماندن مورچه ها از سیل


روشی جالب برای زنده ماندن مورچه ها از سیل

مورچه های آتشین در پارکی در هیوستون، تگزاس به دلیل مقابله با سیل اتفاقی که به طور منظم در مناطق مسکونی رخ می دهد، آنها از راه عجیبی برای زنده ماندن استفاده می کنند.

روشی جالب برای زنده ماندن مورچه ها از سیل

این استراتژی توسط مورچه ها در مناطق مستعد سیل برای افزایش شانس زنده ماندن استفاده می شود.

روشی جالب برای زنده ماندن مورچه ها از سیل

دانشمندان می گویند که حشرات از طریق آرواره های خود به یکدیگر متصل می شوند تا ساختاری شناور تشکیل دهند تا زنده بمانند.

روشی جالب برای زنده ماندن مورچه ها از سیل

اواخر هفته گذشته استیو کیم ویدیویی درباره این پدیده تهیه کرد که در آن تصویری از این فیلم را با صدها مورچه آتشین متصل پس از باران شدید مشاهده می کنید:

در این ساختار، ملکه از هر طرف در مکانی امن، در قلب خوشه محافظت می شود. برخی از مورچه های آتشین فعال به زیر آب می روند تا قایق را شناور نگه دارند. این مورچه ها می توانند چندین ساعت زیر آب زنده بمانند و شناور شوند.

روشی جالب برای زنده ماندن مورچه ها از سیل

این استراتژی اگرچه بسیار مؤثر است، اما هنوز خطراتی دارد. در واقع آنها برای پرندگان و سایر شکارچیان قابل مشاهده هستند و طعمه محسوب می شوند.

فیفادی


بیشتر بخوانید  لیست مهد کودک های شرق تهران به همراه آدرس و تلفن

دیدگاهتان را بنویسید