راننده فراری در یک کوچه باریک گیر کرد / فیلمبه گزارش سلام، تردد در خیابان های بسیاری از شهرها برای برخی از رانندگان ایتالیایی دشوار است زیرا این خیابان ها هنوز قدیمی و باریک هستند.

بیشتر بخوانید  والدین نباید در مناطق آزمون جمع شوند / آزمون شخصی است

دیدگاهتان را بنویسید