دکتر امیر امیدوار برنا فوت

دکتر امیر امیدوار برنا درگذشت علت فوت دکتر امیر امیدوار برنا + تشییع – ایران چطور؟


دکتر امیر امیدوار برنا درگذشت علت فوت دکتر امیر امیدوار برن + تشییع و تشییع جنازه دکتر امیر امیدوار برنا و علت فوت دکتر امیر امیدوار برن ادامه مطلب.

درگذشت و درگذشت همکار عزیزمان شادروان دکتر امیر امیدوار برنا پزشک توانمند و متخصص پوست و مو در بین جامعه پزشکی و بهداشتی استان کرمانشاه باعث ناراحتی مردم این شهر شد.

او یک پزشک با وجدان و تلاش بود، از او عذرخواهی می کنیم.

خطا: محتوا محافظت شده است!!