دهک ۱ تا ۳ چه کسانی هستند

فرزندان اول تا سوم چه کسانی هستند؟ دهک های اول تا سوم چه کسانی هستند – ایران چطور؟


فرزندان اول تا سوم چه کسانی هستند؟ دهک های اول تا سوم چه کسانی هستند و تقسیم دهک ها چیست و منظور از دهک ها چیست و چند دهک داریم و سه دهک اول چه کسانی و دهک چهارم چه کسانی هستند و از کجا بدانیم چند دهک هستیم. هستند؟ بیشتر.

دهک اول تا سوم به شرح زیر است: رتبه بندی خانوارها در قالب گروه های هزینه ای به این صورت است که هزینه های سالانه دهک اول کمتر از 7.5 میلیون تومان، دهک دوم بین 7.5 تا 10 میلیون تومان، دهک سوم است. . 10 تا 12 میلیون تومان دهک. دهک چهارم 12 تا 16.5 میلیون تومان، دهک پنجم 16.5 تا 19.5 میلیون تومان، دهک ششم 19.5 تا 27 میلیون تومان، دهک هفتم 27 تا 36 میلیون تومان، دهک هشتم، 36 میلیون تومان. دهک نهم 48 تا 60 میلیون تومان، دهک دهم بیش از 60 میلیون تومان است.

بر اساس این آمار، در سال 1396، ثروتمندترین گروه درآمدی شرکت بیش از 60 میلیون تومان در سال و گروه با کمترین درآمد کمتر از 7.5 میلیون تومان در یک سال هزینه کرده اند. به عبارت دیگر، ثروتمندان در سال آماری گذشته (96) حداقل 52.5 میلیون تومان بیشتر از فقرا هزینه کرده اند.

بر اساس آمار مرکز آمار، در سال 1396 خانوارهای دهک های پایین شرکت کمتر از 10 میلیون تومان و خانوارهای دهک های بالاتر شرکت بیش از 48 میلیون تومان در یک سال هر دو برای خوراک داشته اند. و غیر خوراکی

بیشتر بخوانید  گزارش بورس ۱۹ آبان ۱۴۰۰ / بورس اندکی رشد کرد -

چگونه با ایران باشیم؟

دهک خانوار خود را با کد ملی استعلام کنید

خطا: محتوا محافظت شده است!!