در تیر 1401 چقدر یارانه پرداخت می شود؟ + مقدار دقیقدولت هنوز زمان دقیق واریز یارانه نقدی در تیرماه 1401 را اعلام نکرده است، اما بررسی ما نشان می دهد که در ماه های اخیر دولت هر بیستمین ماه یک یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. بنابراین به نظر می رسد تا حدود سه هفته دیگر دولت کار یارانه فاز 137 را آغاز کند.

یارانه مرحله 137 که در تیرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود با مراحل 135 و 136 تفاوتی ندارد. بنابراین منتظر افزایش یا کاهش یارانه نقدی خود نباشید. به زبان ساده اگر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشید و در اردیبهشت و خرداد ۴۰۰ هزار تومان دریافت کنید، در تیرماه نیز همین مبلغ را دریافت خواهید کرد.

در واقع افراد تحت پوشش کمیته امداد و کمک های اجتماعی در دهک های اول تا سوم هستند و 400 هزار تومان یارانه دریافت می کنند. پس اگر مثلا خانواده شما 5 نفر باشد و در این دهک باشید مبلغ 2 میلیون تومان در این ماه به حساب سرپرست خانوار شما واریز می شود.

برای دهک چهارم تا نهم طبق معمول 300 هزار تومان یارانه پرداخت می شود. یعنی اگر خانواده های 5 نفره در این دهک ها باشند مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان به حساب سرپرست خانوار آنها واریز می شود.

در مورد دهک دهم نیز دولت اعلام کرد یارانه نمی گیرد زیرا در گروه پردرآمدها قرار دارند.
در تیر 1401 چقدر یارانه پرداخت می شود؟

دولت هنوز زمان دقیق واریز یارانه نقدی در تیرماه 1401 را اعلام نکرده است، اما بررسی ما نشان می دهد که در ماه های اخیر دولت هر بیستمین ماه یک یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده است. بنابراین به نظر می رسد تا حدود سه هفته دیگر دولت کار یارانه فاز 137 را آغاز کند.

بیشتر بخوانید  کنگاور مقام اول واکسیناسیون تاج را در استان کرمانشاه کسب کرد

دیدگاهتان را بنویسید