درخشش فولاد هورمونی در جشنواره ملی بهره وریبه گزارش سلام نو، دکتر معروف خانی در حاشیه این مراسم افزایش تولید و کاهش مصرف در شرکت فولاد هرمزگان را از اهداف استراتژی این شرکت در حوزه بازرگانی عنوان کرد: اهمیت طرح کاهش مصرف ضایعات. در کوره‌های پرکننده فلزی برای کاهش هزینه‌ها، آیا برای رفع نیاز بازار و افزایش سودآوری انجام می‌شود گفت: افزایش تولید ۱۶ هزار تنی و افزایش ۱۵۰۰ میلیارد ریالی سودآوری از دستاوردهای این طرح است. معروف خانی تصریح کرد: با توجه به برنامه های توسعه ای پیش رو در کارخانه تولید فولاد و افزایش ظرفیت تولید، اجرای این طرح کمک زیادی به اهداف توسعه خواهد کرد.
وی در ادامه سخنان خود از طرح های تحقیقاتی و دانش بنیان حمایت کرد و گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه بر توان داخلی هر طرح تحقیقاتی که منجر به افزایش بهره وری و راندمان تولید در شرکت شود، از درد حمایت خواهیم کرد. . معروف خانی حمایت فولاد هرمزگان را تنها در حوزه ستادی ندانست و گفت: فولاد هرمزگان با تعریف پروژه های مختلف و حمایت های مالی مستمر، تامین فضای تحقیقاتی مناسب و تضمین خرید محصول از شرکت های دانش بنیان و پژوهشگران و دانش پژو هان حمایت می کند. .
وی این حمایت را بر اساس دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تکیه بر قدرت داخلی اعلام کرد.
پویان بنی اسد مدیر کنترل تولید و برنامه ریزی تولید فولاد هرمزگان با تشریح طرح کاهش مصرف ضایعات در پرکردن فلزی کوره های قوس الکتریکی که در همایش بهره وری رتبه برتر را کسب کرد، گفت:
تجزیه و تحلیل زمان خاموشی کوره ها به دلیل پر کردن غیر ضروری ضایعات منجر به بررسی پر کردن فلز کوره های قوس الکتریکی و تغییر در برنامه ریزی مواد در آنها شد، بنابراین ارزیابی اقتصادی جایگزینی زباله در موارد غیر ضروری با آهن اسفنجی و افزایش تولید به دلیل اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: کاهش زمان خاموشی کوره و افزایش ساعات کار منجر به افزایش تولید، توالی بهینه و کاهش مصرف شده است. که منجر به بهره وری اقتصادی خوب می شود.
بنی اسد اجرای این طرح را با کار تیمی متشکل از واحدهای برنامه ریزی کنترل تولید و حمل و نقل، تولید فولاد، تامین مواد اولیه، حسابداری مدیریت زیر نظر معاونت عملیات و پشتیبانی مدیرکل مورد بحث قرار داد و گفت: آماده سازی تولید اقتصادی. طرح ها نقش مهمی در افزایش سودآوری، کاهش هزینه های تولید، استفاده بهینه از منابع و رضایت مشتری دارند.
بنی اسد همچنین درباره پروژه ایجاد و راه اندازی تبلت صنعتی اظهار نظر کرد و آن را اینگونه توصیف کرد:
به منظور افزایش رضایت مشتری و کاهش زمان بارگذاری محصول و همچنین کاهش خطای انسانی و افزایش ضریب تحویل محصول، پروژه بارگیری پلاک با استفاده از تبلت های صنعتی تعریف و اجرا شد که باعث شد بار پلیت از نقطه متمرکز به نقطه مرکزی منتقل شود. چیدمان بشقاب یکی از دستاوردهای این پروژه افزایش چابکی فرآیند، کاهش زمان اجرای آن، کاهش خطاهای انسانی، کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت، رفع گلوگاه ها و ایجاد جریان روان از ورود تا خروج کامیون ها از شرکت می باشد.

بیشتر بخوانید  فرماندار: قم پیک کرونا را ترک نکرده است

دیدگاهتان را بنویسید