دانلود سلام فرمانده عربی | سلام فرمانده عراقی

دانلود سلام فرمانده عرب سلام فرمانده عراقی تاهیتی وحده – ایران چطور؟


دانلود سلام فرمانده عرب سلام فرمانده عراقی تاهیتی وحده و نسخه عربی سلام فرمانده و کیست بهمن بابازاده و کپی سلام فرمانده و دزدی هنر سلام فرمانده و بهمن بابازاده سلام در ادامه مطلب.

بهمن بابازاده: سلام ما یک فرمانده عرب و یک عراقی داریم. سلام فرمانده از نسخه عراقی و عربی هستش. خلاصه «سلام فرمانده» هم کپی بود و اصطلاح «کاور» از آب در آمد!

ما گزارشگران موسیقی وقتی از اثری کپی می شود بدون ذکر سازنده ملودی از عبارت هنر دزدی استفاده می کنیم.

معادل آن قطعا «حق الناس» خواهد بود. ربطی به مفاهیم و محتوا ندارد (پوشش بخش عراقی)

باید منتظر پاسخ خالق سلام فرمانده بهمن بابازاده باشیم.

خطا: محتوا محافظت شده است!!