دانشگاه در خدمت حکمرانی خوببه گزارش سلام نو، پنجمین دوره سنجش داوطلبان رشته های مدیریت روز پنجشنبه 6 مرداد ماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

داوطلبان این فرآیند به عنوان اولین شرکت کنندگان در دوره های مدیریت از شهریور 1401 در شش حوزه تخصصی مدیریت محیط زیست، مدیریت انرژی، علم، فناوری و نوآوری، مدیریت صنعتی، مدیریت اقتصادی و کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی آموزش خواهند دید.

شرکت کنندگان در این دوره ها در مدت 250 ساعت با آشنایی با اصول مدیریت، مبانی خط مشی حوزه تخصصی مورد نظر در ایران را بررسی کردند، چالش ها و فرصت های پیش روی حاکمان در آن را بررسی کردند و در نهایت فردی یا گروه بندی پروژه مطابق با سیاست گذاری و تدوین خط مشی حوزه تخصصی و ارائه آن به مدیران مربوطه.

دوره های مدیریت دانشگاه تهران با همکاری مرکز مطالعات راهبردی ریاست جمهوری و پژوهشکده منابع انسانی اسما در شش رشته تخصصی برگزار می شود و در پایان دوره علاوه بر اعطای مدرک معتبر، از دانش آموختگان به عنوان کارشناس در رشته های تخصصی دعوت به عمل می آید. . جلسات مرکز مطالعات راهبردی

لازم به ذکر است دانشکده های مدیریت که به عنوان یکی از بهترین بسترها برای آموزش سیاست گذاران در حوزه های مختلف تخصصی شناخته می شوند، در سال های اخیر مورد توجه مراکز علمی و سیاست گذاری کشور قرار گرفته اند و می توانند منجر به فعالیت های شخصی و حرفه ای شوند. رشد با فراهم کردن فرصت ها برای بله، توانایی های حاکمان فعلی و آینده کشور ارتقا می یابد.

بیشتر بخوانید  صعود دوباره قیمت طلا و سکه در ایران

به گفته کارشناسان، ضعف در حکمرانی یکی از دلایل عمیق‌تر شدن چالش‌ها و بحران‌ها در عصر کنونی است. از این رو توجه به موضوع مدیریت و نوسازی آن به یکی از تخصص های اصلی گروه های نخبگان و موسسات پژوهشی کشور تبدیل شده است.

به نظر می رسد حرکت به سمت توسعه دوره های مدیریتی و حفظ چنین دوره هایی می تواند منجر به گذار به مدیریت خوب و تقویت سازوکارها و توانمندی های نهادهای متولی آن شود.

دیدگاهتان را بنویسید